ZFŚS 2022 komentarz

60,56 

Opis

Publikacja zawiera praktyczne objaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omówiono w niej obowiązki związane z prowadzeniem działalności socjalnej, jakie mają pracodawcy. Wyjaśnienia zostały poparte licznymi praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym.W komentarzu uwzględniono obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. zmiany dotyczące m.in. wysokości odpisu na zfśs oraz rozliczania świadczeń finansowanych z zfśs zgodnie z zasadami wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu. Ponadto objaśniono problematykę ujawniania przez beneficjentów pomocy danych o ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawniającej do świadczeń.Komentarz został wzbogacony o rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Są one przedstawione w formie pytań i odpowiedzi jako odrębna od komentarza część książki.Jest to obowiązkowa lektura dla osób zajmujących się rozliczeniami kadrowo-płacowymi w podmiotach prowadzących działalność socjalną. Zawarte w książce wyjaśnienia zainteresują również beneficjentów świadczeń pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a zwłaszcza członków komisji socjalnych.Mariusz Pigulski ekspert i praktyk od ponad 20 lat zajmujący się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej.ATUTY PUBLIKACJI:Jedyna na rynku aktualna publikacja na temat zfśs dla praktyków, napisana prostym i zrozumiałym językiem.

polacy maroko, praca 15 lat, parada parowozów 2019, odroczenie terminu płatności krzyżówka, zus wydział świadczeń emerytalno-rentowych, rozliczenie dotacji, obliczanie urlopu nauczyciela przedszkola, jak wyliczyć składkę zdrowotną za luty 2022, kwota minimalna 2021, zycie w egipcie

yyyyy