Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska

28,88 

SKU: be12ce4d82f5 Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Książka Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska prezentuje tezę o upodabnianiu się roli dyrektora szkoły publicznej do roli menedżerskiej realizowanej w organizacjach gospodarczych. Zmiany w polskiej gospodarce, wynikające przede wszystkim z transformacji ustrojowej i integracji Polski z Unią Europejską wymagają nowego spojrzenia na zarządzanie placówką oświatową. Opracowanie kompleksowo przedstawia rolę i zadania dyrektora w zarządzaniu szkołą, zwłaszcza publiczną, w zmieniającej się rzeczywistości społecznej XXI wieku Z przeprowadzonej analizy wynika, że proces menedżeryzacji kadry kierowniczej oświaty będzie się pogłębiał.Publikacja jest nieocenionym wsparciem dla osób zarządzających szkołami. Może stanowić podręcznik do nauczania przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Oświatą, bez względu na kierunek studiów. Oraz innych przedmiotów, które w swych programach podejmują problemy pracy dyrektora szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem podyplomowych studiów poświęconych zarządzaniu oświatą. Przydatne informacje znajdą w niej wszystkie osoby zainteresowane procesem oraz szkołą.Spis treści:Wprowadzenie 7Rozdział 1. Miejsce szkoły w procesie zarządzania 131.1. Funkcjonowanie szkoły jako organizacji publicznej 131.2. Relacje dyrektor – środowisko w zarządzaniu szkołą publiczną 231.3. Usytuowanie dyrektora w strukturze szkoły – jego zadania i obowiązki 31Rozdział 2. Kształtowanie się menedżeryzmu oświatowego w Polsce 372.1. Podstawowe koncepcje w zarządzaniu oświatą – ich istota i oddziaływanie na pracę dyrektora szkoły 372.2. Zmiany w sferze edukacji a rozwój menedżeryzmu oświatowego 462.3. Wpływ menedżeryzmu oświatowego na rolę dyrektora w zarządzaniu szkołą publiczną 55Rozdział 3. Kompetencje menedżera oświaty w świetle praktyki zarządzania szkołą 633.1. Kompetencje jako podstawowa kategoria opisu roli kierowniczej 633.2. Charakterystyka i zakres kompetencji dyrektora szkoły 663.2.1. Wiedza 673.2.2. Doświadczenie zawodowe 733.2.3. Cechy osobowościowe 773.2.4. Umiejętności 863.3. Zarządzanie kompetencjami w szkole oraz praktyczne możliwości ich zastosowania 96Rozdział 4. Funkcje zarządzania menedżera oświaty – teoretyczne i praktyczne aspekty ich realizacji 1024.1. Funkcje kierownicze – istota i ich znaczenie w pracy dyrektora szkoły 1024.2. Rodzaje funkcji dyrektora szkoły 1064.3. Stanowisko dyrektora szkoły w kontekście realizacji funkcji zarządzania 1084.3.1. Planowanie 1084.3.2. Organizowanie 1194.3.2.1. Organizacja czasu pracy 1204.3.2.2. Struktura organizacyjna szkoły 1274.3.3. Motywowanie 1344.3.4. Kontrolowanie 1404.3.4.1. Dyrektor jako podmiot kontrolujący 1414.3.4.2. Dyrektor jako podmiot kontrolowany 144Rozdział 5. Kierunki zmian w zarządzaniu szkołą 1485.1. Wyzwania dla menedżera oświaty w świetle współczesnych koncepcji zarządzania – wytyczne dla dyrektorów szkół 1485.2. Zalecenia dotyczące działań wspierających adaptację menedżera oświaty w warunkach zmian 161Zakończenie 167Bibliografia 171Spis ilustracji 180Spis tabel 181Spis wykresów 182ISBN: 978-83-264-0801-4EAN: 9788326408014Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SAAutorzy: Izabela Bednarska-WnukRok wydania: 2010Typ publikacji: ebookIlość stron: 184Języki publikacji: polskiSerie: Poradniki ABCTematyka: Ekonomia Biznes, Pedagogika Oświata i szkolnictwo

birth chart calculator pl, tymoteusz wichura, czerwiec niedziele handlowe 2020, stawki vat 2022, sexualny rekord polski, jak długo jest ważny certyfikat covidowy, nosal wejscie, przyszła baba do lekarza

yyyyy