Ultrasonografia W Diagnostyce Chorób U Noworodka

223,00 

SKU: 0c51219905a8 Kategoria: Tagi: , ,

Opis

„Ultrasonografia w diagnostyce chorób u noworodka” to rodzaj atlasu z bogatym zbiorem zdjęć dotyczących najwcześniejszego okresu życia. Książka będzie służyć jako podręcznik dla specjalizujących się oraz specjalistów neonatologii i pediatrii, może również służyć radiologom zaangażowanym w diagnozowanie noworodków.To pierwszy tego typu podręcznik w Polsce, o charakterze instruktażowym, napisany przez znakomitych polskich lekarzy, prezentujący doskonałej jakości obrazy pochodzące ze zbiorów własnych autorów oraz z archiwum. Wybitni polscy neonatolodzy i pediatrzy z ogromnym doświadczeniem w ultrasonografii, przygotowując poszczególne rozdziały, dołożyli wszelkich starań, aby przejrzysty układ i zwięzła, ujednolicona forma ułatwiały przyswajanie wiedzy i umiejętności. Zadbali również, aby podręcznik zawierał aktualne i wiarygodne treści oraz wystarczającą liczbę przykładów możliwych patologii.Spis treści:1. Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce chorób okresu noworodkowego − zalety i ograniczenia – Renata Bokiniec2. Diagnostyka ośrodkowego układu nerwowego2.1. Anatomia ultrasonograficzna ośrodkowego układu nerwowego – Joanna Puskarz-Gąsowska2.2. Wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego – Justyna Czech-Kowalska, Dorota Bulsiewicz2.3. Krwawienia wewnątrzczaszkowe u noworodków donoszonych – Justyna Czech-Kowalska, Kinga Gradowska2.4. Krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego u noworodków urodzonych przedwcześnie – Renata Bokiniec2.5. Ultrasonograficzny obraz encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej u noworodków donoszonych – Urszula Majewska2.6. Leukomalacja okołokomorowa – Urszula Majewska2.7. Ultrasonografia tylnego dołu czaszki – Urszula Majewska2.8. Zewnętrzne przestrzenie płynowe ośrodkowego układu nerwowego – Joanna Puskarz-Gąsowska2.9. Neuroinfekcje w obrazie ultrasonograficznym – Justyna Czech-Kowalska2.10. Kanał kręgowy w badaniu ultrasonograficznym – Michał Brzewski2.11. Badanie dopplerowskie krążenia mózgowego – Renata Bokiniec3. Diagnostyka płuc – Piotr Kruczek, Piotr Szymański3.1. Podstawy ultrasonograficznego obrazowania płuc – Piotr Kruczek, Piotr Szymański3.2. Technika badania – Piotr Kruczek, Piotr Szymański3.3. Diagnostyka opłucnej – Piotr Kruczek, Piotr Szymański3.4. Ostre choroby układu oddechowego u noworodków – Piotr Kruczek, Piotr Szymański3.5. Zapalenia płuc – Piotr Kruczek, Piotr Szymański3.6. Ropień płuca – Piotr Kruczek, Piotr Szymański3.7. Zmiany w USG płuc w chorobach przewlekłych – Piotr Kruczek, Piotr Szymański3.8. Wady wrodzone płuc – Piotr Kruczek, Piotr Szymański3.9. USG płuc w wentylacji wspomaganej – Piotr Kruczek, Piotr Szymański3.10. Ocena przepony – Piotr Kruczek, Piotr Szymański4. Diagnostyka serca i dużych naczyń4.1. Zasady badania echokardiograficznego – Witold Błaż4.2. Nadciśnienie płucne – Witold Błaż4.3. Przetrwały przewód tętniczy – Witold Błaż5. Ultrasonografia jamy brzusznej5.1. Diagnostyka wątroby i dróg żółciowych – Agnieszka Ochoda-Mazur, Joanna Hurkała5.2. Diagnostyka układu moczowego – Justyna Czech-Kowalska, Ludmiła Bartoszewicz5.3. Diagnostyka zmian w nadnerczach – Justyna Czech-Kowalska, Dorota Bulsiewicz5.4. Diagnostyka martwiczego zapalenia jelit u noworodków – Renata Bokiniec5.5. Diagnostyka jelita grubego – Piotr Kruczek5.6. Badanie dopplerowskie naczyń jamy brzusznej – Renata Bokiniec6. Diagnostyka tarczycy – Aleksandra Mikołajczak7. Diagnostyka śródpiersia – Michał Brzewski8. Dysplazja rozwojowa stawu biodrowego – Dariusz Gruszfeld

do norwegii, mapa elektrowni w polsce, dni wolne wielkanoc 2021, maciej rembarz wiek, meksyk meksyk

yyyyy