Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy w kontekści

28,08 

Opis

Wartość firmy należy do najbardziej kontrowersyjnych kategorii w ramach prawa bilansowego. Na przestrzeni dziesięcioleci wielokrotnie zmieniało się podejście księgowe do tego składnika aktywów. Popularnymi rozwiązaniami były:aktywowanie nawet wygenerowanej wewnętrznie wartości firmy,kompensowanie wartości firmy z kapitałami własnymi bez wpływu na wynik okresu,amortyzowanie omawianej kategorii przez okres od 4 do 40 lat,permanentne utrzymywanie jej w bilansie przy wycenie po koszcie historycznym.Także i obecnie nie ma zgodności między przepisami krajowymi ( ustawa o rachunkowości ) a międzynarodowymi (MSSF, US GAAP). Niniejsze opracowanie ukazuje ewolucję rozumienia czym jest wartość firmy, jak zmieniała się jej wycena na moment początkowego ujęcia i kolejny dzień bilansowy. Te rozważania są punktem wyjścia do analizy na ile obecne rozstrzygnięcia są zgodne z nadrzędnymi zasadami rachunkowości i jakie są tego konsekwencje dla sprawozdawczości podmiotów notowanych na giełdach Polski, Wielkiej Brytanii, USA i Niemiec. Ponadto autor zaproponował własną, autorską koncepcję ujmowania i rozliczania tej kontrowersyjnej kategorii bilansowej.EAN: 9788382060355

najlepsza telewizja internetowa za granicą, seba wejherowo, handlowe niedziele 2022 rok, czy na motor 50 trzeba miec prawo jazdy, kto wygrywa polska czy słowacja, wielkanoc kiedy wolne, podwyzszenie kapitalu spolki zoo, para pozna parę, francuskie firmy kosmetyczne lista, marzec 2022 dni robocze

yyyyy