System ochrony praw człowieka w Europie w czasie wyzwań pandemicznych. Tom 2

64,04 

Opis

W tomie System ochrony praw człowieka w Europie w czasie wyzwań pandemicznych ukazany został między innymi stan wyjątkowy jako remedium na COVID-19 w opinii ombudsmanów wybranych państw. Szczegółowej analizie poddano ochronę praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych w systemach: Rady Europy (w tym znaczenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i rola Europejskiego Trybunału Praw Człowieka), Unii Europejskiej (m.in. znaczenie Karty Praw Podstawowych i rola Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (rola Wysokiego Komisarza do spraw Mniejszości Narodowych). Zaprezentowane zostały też opracowania obrazujące rozwiązania prawne i mechanizmy ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych zastosowane w państwach europejskich, między innymi w: Czechach, Danii, Estonii, Francji, Litwie, Łotwie, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii oraz Ukrainie.

min wynagrodzenie 2021, egipt marzec 2018, konto wirtualne, co to świadectwo pracy, revolt konto

yyyyy