Surogacja rzeczowa w kontekście ochrony majątku powierniczego w wybranych systemach prawnych Scholar

41,43 

Opis

Autor wykazuje się pogłębioną wiedzą prawniczą z zakresu prawa rzymskiego, angielskiego, polskiego, a także międzynarodowego i obejmującego instrumenty harmonizacji powiernictwa w europejskiej kulturze prawnej. Tekst cechuje duża staranność w doborze i analizie źródeł, zarówno historycznych, jak i prawnych, a formułowane wnioski mają pogłębione merytoryczne uzasadnienie. Przedmiot badań odpowiada na zapotrzebowanie praktyki zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym.dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, prof. UŁPraca Bratłomieja Woźniaka wprowadza do polskiego prawoznawstwa nowe, racjonalne ustalenia na temat doniosłości zasady surogacji rzeczowej dla ochrony majątku powierniczego. Książka wyróżnia się historyczną analizą doświadczenia prawniczego, w oparciu o którą sformułowano wnioski co do kwestii aktualnych dzisiaj.prof. dr hab. Wojciech Dajczakdr Bartłomiej Woźniak ? absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude), Szkoły Głównej Handlowej oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW, prowadzonego we współpracy z University of Florida ? Fredric G. Levin College of Law. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. W 2019 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UW.

import usług od nievatowca, obliczenie wynagrodzenia, obliczanie odsetek ustawowych wzór, regiony w hiszpanii, a4 odcinki płatne, długi weekend styczeń 2022, podatek od darowizny 2018, jordania ceny 2018, serenada rossmann, tratwa dunajec, niedziela handlowa 18 lipiec, święto pracy, noty księgowe, niskie psa, swieta we włoszech, wakacje węgry 2019, kamera kijów, stosowanie ulgi klasy średniej, jamna kościół, w afryce nie ma klimatu

yyyyy