Siła prawa zamiast prawa siły

41,67 

Opis

Nie ulega wątpliwości, że wyczerpujące omówienie całości dorobku naukowego oraz biografii tak wielowymiarowej postaci, jaką był Ludwik Ehrlich należy do zadań wyjątkowo skomplikowanych i przekracza objętość jednego tomu. Niniejsza pozycja stanowi jednak niezwykle istotny wkład w poszerzenie wiedzy o nim, o historii rozwoju prawa międzynarodowego i nauki stosunków międzynarodowych w Polsce. Wartość dodana niniejszej pracy nie podlega dyskusji.Dr hab. Aleksander GubrynowiczLudwik Ehrlich znany jest prawnikom i politologom głównie z definicji suwerenności. Tymczasem lektura książki dowodzi, jak wszechstronny był to uczony i jak w precyzyjny sposób wykładał o problemach nurtujących współczesną mu rzeczywistość. Interpretacja tez Ehrlicha nawet po kilkudziesięciu latach, choć z nieco innej perspektywy, bo w innych realiach geopolitycznych, nie wydaje się ahistoryczna. Dobrze byłoby, gdyby z jego przemyśleniami mogło się zapoznać szerokie grono czytelników.Prof. dr hab. Grażyna MichałowskaW maju 2018 r., tego samego dnia, gdy Polska przewodnicząc debacie generalnej Rady Bezpieczeństwa przypomniała o polskim wkładzie w rozwój prawa wojennego, we Lwowie zaczynała się konferencja poświęcona profesorowi Ludwikowi Ehrlichowi. To właśnie on przywrócił nauce światowej oryginalny polski wkład w rozwój prawa międzynarodowego, znany pod nazwą średniowiecznej polskiej doktryny ius gentium.Ludwik Ehrlich był wpływowym naukowcem, autorem znanego podręcznika, który ukształtował szerokie grono polskich naukowców. Jednak szczyt jego kariery przerwała druga wojna światowa, a po niej zmienione warunki w Polsce Ludowej nie sprzyjały rozwojowi niezależnych badań. Spotkanie konferencyjne było owocne: spotkali się prawnicy międzynarodowi oraz badacze stosunków międzynarodowych a ich dyskusja przyniosła otwarte pytania: co z dorobku Ludwika Ehrlicha jest nadal aktualne? Jeśli coś aktualne pozostało – to dlaczego? Czy współcześnie powinniśmy traktować prace Ehrlicha tylko jako część doktryny, a jego samego – jako twórcę o znaczeniu historycznym?Te kwestie nie mogły zostać bez odpowiedzi. Szerokie grono Autorów podjęło próbę nakreślenia szkicu do portretu naukowego Ludwika Ehrlicha. Przedstawiając czytelnikom niniejszy tom, mamy nadzieję, że przyczyni się do przypomnienia dorobku Ludwika Ehrlicha i zwrócenia uwagi, jak ważny jest dialog pomiędzy prawnikami międzynarodowcami i badaczami stosunków międzynarodowych, gdyż tylko on gwarantuje odpowiednią perspektywę badawczą i wysoką jakość badań.

wytwarzaniem produktów zajmuje się następujący sektor gospodarki, odpis aktualizujący należności w bilansie, ukraina liczba ludności 2018, deklaracja niepodległości stanów zjednoczonych z 1776 roku, sandały z koziej pały, wniosek o zwolnienie z zus druk, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia wzór, t raperzy z nad wisły, jak powinno wyglądać cv 2020, ustawa system ubezpieczeń społecznych, zwrot podatku dziecko

yyyyy