Pułkownicy. Rdzeń środowiska piłsudczyków w systemie polityczno-ustrojowym II Rzeczypospolitej

25,96 

Opis

Pułkownicy rdzeń środowiska piłsudczyków w systemie polityczno-ustrojowym II Rzeczypospolitej – Mateusz HubnerPraca łączy rys biograficzny członków grupy „pułkowników – jednego z najciekawszych i najbardziej wpływowych środowisk politycznych II Rzeczypospolitej – z szeroko zakrojoną problematyką polityczną, obejmującą zarówno analizę mechanizmów walki o władzę, jak i kwestie ideologiczne. Tak obszerny zamiar badawczy wymagał ujęcia historycznego, politologicznego, a ze względu na specyficzny typ więzi łączących „pułkowników także socjologicznego (teoria małych grup społecznych oraz teoria elit) i psychologicznego. W przyszłości możliwe będzie też podjęcie badań nad socjologią dnia codziennego osób wchodzących w skład grupy „pułkowników oraz ich rodzin. Ujęcie psychologiczne koncentruje się na charakterystyce charyzmatycznych osobowości „pułkowników oraz ich Komendanta. W analizie zastosowano metodę prozopograficzną, opierającą się na zbiorczym przedstawieniu informacji dotyczących postaci identyfikowanych z grupą.

daria gosek, spolki od a do z, malwina jagodzińska, starachowicka galeria transportowa, łomnica szczyt, ile czasu na wystawienie faktury do paragonu, dni robocze w listopadzie 2021

yyyyy