Przewóz ładunków

24,58 

Opis

Podręcznik został napisany zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik spedytor. Treści w nim zawarte są zgodne z nową postawą programową dla kwalifikacji A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu 1. Planowanie realizacji procesów transportowych. Jest to jeden z pierwszych podręczników w obszarze kształcenia związanego ze spedycją i transportem. Zawiera treści związane z pojęciem ładunku, rodzajami jednostek ładunkowych, formowaniem ładunków, a także doborem opakowań do przewożonych ładunków czy sposobem ich zabezpieczenia. W podręczniku omówiono zagadnienia związane z przewozem ładunków, m.in. rodzaje przewożonych ładunków, jednostki ładunkowe używane przy tych przewozach, rodzaje i funkcje opakowań w procesie transportowym, przewozy ładunków niebezpiecznych i ponadgabarytowych, przykładowe oznaczeniach pojazdu, organizację zadań transportowych oraz dobór gałęzi transportowych do przewożonego ładunku. Lista załączników do pobrania z witryny internetowej wydawnictwa Difin http://www.ksiegarnia.difin.pl/strona/materialy-inne: Załącznik 1. Plan pracy dydaktycznej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Rodzaje ładunków transportowych Rozdział 2. Jednostki ładunkowe Rozdział 3. Rodzaje i funkcje opakowań wykorzystywanych w transporcie Rozdział 4. Przewóz ładunków niebezpiecznych i ponadgabarytowych Rozdział 5. Mocowanie ładunku w procesie przewozowym Rozdział 6. Przykładowe oznaczenia pojazdów Rozdział 7. Organizacja procesów transportowych Rozdział 8. Dobór gałęzi transportu do przewożonego ładunku Rozdział 9. Systemy przewozowe w transporcie intermodalnym Rozdział 10. Rola spedycji w przewozach ładunków Rozdział 11. Dokumenty transportowo-spedycyjne wykorzystywane w procesie przewozowym ładunków Rozdział 12. Outsourcing w transporcie Bibliografia

hajduszoboszlo nocleg, czy osoba zaszczepiona musi być na kwarantannie, godziny pracy w 2021, rasch polska, folder firmowy, 1 maja do odbioru, prezydent azerbejdżanu, oc graniczne, co to znaczy jp

yyyyy