Przestępczość osób starszych z perspektywy kryminologii i prawa karnego

72,82 

Opis

Monografia została poświęcona bardzo aktualnej problematyce badawczej, zwłaszcza we współczesnej sytuacji społeczno-demograficznej, w której postępuje globalny proces starzenia się społeczeństwa niemal na całym świecie. Praca wypełnia istniejącą dotychczas niszę w literaturze przedmiotu, w której analiza sytuacji osób starszych sprowadza się zasadniczo do ich ujęcia w roli ofiar. Rzadko kiedy analizuje się płaszczyznę kryminologiczną, w której osoby starsze są sprawcami przestępstw oraz skazanymi, wobec których wykonuje się orzeczone kary, w tym izolacyjną karę pozbawienia wolności.Publikacja w sposób kompleksowy i nowatorski prezentuje problem przestępczości osób starszych zarówno od strony fenomenologii i funkcjonowania osadzonych tej kategorii w izolacji penitencjarnej, jak również w szerokim zakresie aspektów prawnych analizowanego zagadnienia. Tematyka monografii stanowi także novum w kryminologii porównawczej, gdyż dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku zrealizowano pierwsze międzynarodowe projekty badawcze dotyczące osób starszych jako sprawców przestępstw.Gruntowne przebadanie literatury, przeprowadzone badania empiryczne, jak również dobra znajomość realiów praktyki pozwoliły Autorce na zweryfikowanie postawionych hipotez oraz wyprowadzenie wielu cennych – o dużej nośności praktycznej – wniosków i postulatów wobec narastającego problemu przestępczości osób starszych, z perspektywy szeroko rozumianej polityki kryminalnej.

corey gamble wiek, koreański kosmetyki, czy 13 maja jest wolny od pracy, rozliczanie urlopu na godziny, cechy krajów wysoko rozwiniętych, ile jest w polsce województw, uzupełnij zdania na podstawie wykresów w 2018 roku francja zajmowała, spływ dunajcem na tratwie, kiedy wypada majówka, emeryt polski ład

yyyyy