Prokuratura w standardach prawnych Rady Europy

90,88 

Opis

W monografii autor wskazuje, jakie konsekwencje dla ustroju, kompetencji i sposobu działania prokuratury wynikają z faktu przynależności państwa do Rady Europy. Rada Europy – jako jedyna organizacja międzynarodowa na świecie – utworzyła organ opiniodawczy wyspecjalizowany w sprawach prokuratury, tj. Radę Konsultacyjną Prokuratorów Europejskich, i wypracowała obszerny zbiór standardów prawnych odnoszących się do prokuratury. Autor stawia sobie za cel ich całościowe omówienie, a w szczególności udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: • jakie w świetle tych standardów są najważniejsze cechy ustrojowe prokuratury i czy jest nią również niezależność, a jeśli tak, to jak rozumiana; • jakie kompetencje powinna posiadać prokuratura w państwie członkowskim Rady Europy i jak powinna ona funkcjonować; • w jakim zakresie wyżej wspomniane standardy stanowią normy prawnie wiążące (hard law), a w jakim – jedynie postulaty i zalecenia (soft law). Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się szeroko pojętą legislacją, a także prokuratorów, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak realizować swoje ustawowe zadania w sposób zgodny ze standardami międzynarodowymi oraz jakie prawa przysługują im w świetle obowiązujących Polskę instrumentów międzynarodowych. Publikacja będzie przydatna również dla każdego uczestnika obrotu prawnego, chcącego wiedzieć, czego może oczekiwać od prokuratury w państwie należącym do Rady Europy, a tym samym zobowiązanym do przestrzegania jej wartości, tj. demokracji, praw człowieka i rządów prawa.

tula kowalska, grzymały 4, ekwiwalent urlopu, islandia gospodarka, marta śliwińska, do wynajecia dom, the verve bitter sweet symphony, dni ustawowo wolne od pracy 2021, węgry co zobaczyć, pit 16 karta podatkowa, nightwish – ever dream, park w katowicach, zus składka zdrowotna za styczeń 2022, tablice rejestracyjne no, generator łukowy

yyyyy