Prawo zamówień publicznych. Komentarz

124,50 

Opis

Stan prawny: na 1 maja 2021 r., z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 16 czerwca i 1 lipca 2021 r.Publikacja zawiera komentarz do ustawy – Prawo zamówień publicznych obowiązującej od 1.01.2021 r. Autorzy zwracają uwagę na nowe podejście do niektórych rozwiązań, zmierzające do zwiększenia efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień oraz wprowadzania innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług. Omawiają również problemy, które pojawiły się w praktyce udzielania zamówień publicznych.W opracowaniu przedstawiono m.in.:• zagadnienia przygotowania i prowadzenia procedur udzielania zamówień,• środki ochrony prawnej,• organy właściwe w sprawach zamówień publicznych.W książce uwzględniono również zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, w tym regulacje dotyczące:• postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne,• umów w sprawie zamówienia publicznego,• doprecyzowania zakresu kontroli,• zawężenia katalogu przestępstw do czynów pozostających w związku z udzielaniem zamówień publicznych.Komentarz ma na celu kompleksowe omówienie poszczególnych instytucji ustawowych, z uwzględnieniem postanowień aktów wykonawczych. Autorzy poruszyli zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne, sięgnęli do dorobku doktryny, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądów powszechnych oraz Krajowej Izby Odwoławczej.Książka jest przeznaczona dla zamawiających oraz wykonawców, a także dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz kontrolujących postępowania. Będzie cennym źródłem wiedzy dla aplikantów i wszystkich tych, którzy postanowili rozszerzyć wiedzę w zakresie zamówień publicznych.

na szczyt 2020, premia świąteczna, obostrzenia w norwegii, europejski kongres samorządów, boze cialo dyspensa, ile się jedzie z polski do włoch samochodem, mapei barcin, pogoda luty 2018, działalność gospodarcza podatek, gęstość zaludnienia w australii, wojciech pełka, niedopłata podatku 1 zł 2018, szczyrk inwestycje 2019, słowacja drogi płatne 2017, kodeks prawo pracy

yyyyy