Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz

179,10 

Opis

Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów prawnych dotyczących aktów stanu cywilnego, odnoszących się przede wszystkim do: – pojęć stanu cywilnego i aktu stanu cywilnego oraz jego rodzajów; – rejestru stanu cywilnego i czynności z zakresu rejestracji; – sądów i organów administracji publicznych właściwych w sprawach rejestracji aktów stanu cywilnego; – akt zbiorowych stanu cywilnego oraz odnotacji, wzmianek i przypisów w aktach stanu cywilnego; – zmian w aktach stanu cywilnego: sprostowania, uzupełnienia; – ustalenia treści czy unieważnienia akt stanu cywilnego; – wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego; – szczególnego trybu rejestracji urodzenia lub zgonu na polskim statku czy zgonu w związku z działaniami wojennymi oraz zdarzenia, które nastąpiło poza granicami RP; – transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.Publikacja uwzględnia zmiany stanu prawnego m.in. w zakresie elektronizacji aktów stanu cywilnego wprowadzonego ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, a także przepisów prawnych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. na mocy ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, dotyczących możliwości upoważnień, archiwizacji akt zbiorowych rejestracji oraz wydawania odpisów aktów stanu cywilnego w postaci elektronicznej.Książka przeznaczona jest dla prawników praktyków, powinna także służyć kierownikom Urzędów Stanu Cywilnego i ich pracownikom, a także podmiotom uczestniczącym w czynnościach z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Zainteresuje radców prawnych i adwokatów reprezentujących strony przed organami administracji publicznej oraz sądami, jak również sędziów orzekających w tych sprawach

świadczenia z zfśs, parki na śląsku, impel cleaning sp z oo wrocław, wyszukiwarka promów, nowa perspektywa 2014-2020, we dwoje cytaty, krakow water park, parking ustrzyki górne, gpp, kopalnia soli dawniej, art 42 ustawy o vat

yyyyy