Prawo bankowe. Komentarz

221,40 

Opis

Książka Prawo bankowe. Komentarz to kompleksowe omówienie zagadnień ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Podstawowym atutem i kwestią wyróżniająca to dzieło spośród wszystkich innych dostępnych publikacji z tego zakresu jest udział tak wielu wybitnych ekspertów, zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa. Autorami są sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, byli i obecni prezesi banków, pracownicy nadzoru finansowego, pracownicy bankowego funduszu gwarancyjnego i banku centralnego, menadżerowie zatrudnieni w bankach i firmach ubezpieczeniowych, profesorowie i inni pracownicy związani z wiodącymi polskimi uczelniami wyższymi. Głównym celem publikacji jest praktyczne przybliżenie zasad funkcjonowania systemu bankowego w Polsce oraz wskazanie wpływu przepisów ustawy na prawa i obowiązki organizacji i podmiotów działających w sektorze bankowym. W komentarzu omówiono zagadnienia dotyczące m.in: – stabilności rynku usług finansowych, – bezpieczeństwa zgromadzonych depozytów, – sankcji karnych za bezprawne prowadzenie działalności bankowej, – instrumentów nadzorczych i sankcji administracyjnych. Książka została napisana z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku doktryny prawa, orzecznictwa sądowego oraz doświadczeń zawodowych autorów komentarza.

system stanowy, wielkanoc niemcy, piotr gala you can dance, sprzedaż towaru za granicę dla osoby fizycznej 2021, korekta adresu na fakturze, mercedes wnetrze, podatek vat ile wynosi

yyyyy