Prawo administracyjne Zbiór przepisów w.39/2022

49,54 

Opis

Stan prawny: 4 stycznia 2022 r.Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 4 stycznia 2022 r., w tym m.in.:Kodeks postępowania administracyjnego:• ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. poz. 1491)• ustawa z 1 października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz.U. poz. 2052)Ordynacja podatkowa:• ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105)• ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2328)Postępowanie egzekucyjne w administracji:• ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105)• ustawa z 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. poz. 2270)Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:• ustawa z 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1598)

kredyty hipoteczne pomoc, urlop ojcowski przysługuje, orlen a4, giry stolowe, swieto francji, nieuczciwa reklama, wośp wrocław 2022, przepisy polskiego ładu, japonski ogrod

yyyyy