Prace przygotowawcze do odnowień i zalesień …

41,00 

Opis

Książka obejmuje podstawowe zagadnienia związane z pracami przygotowawczymi do odnowień i zalesień w różnych warunkach terenowych. Stanowi kompendium wiadomości z zakresu przygotowania gleby pod odnowienia i zalesienia oraz krótką charakterystykę przydatności urządzeń i narzędzi do przygotowania gleby. Omówiono również sposoby i technikę sadzenia oraz pielęgnowanie gleby i zwalczanie chwastów w uprawach.Książka jest przeznaczona dla studentów leśnictwa. Mogą z niej również korzystać leśnicy którzy w swojej praktyce realizują prace odnowieniowe i pielęgnacyjne. Niektóre zagadnienia takie jak np. biologiczna rekultywacja terenów zdewastowanych i nowo powstałych zbiorników wodnych mogą zainteresować także pracowników ochrony środowiska i biologów.

vistula bydgoszcz, wysyłka żywych zwierząt kurierem 2020, pensja kierowcy 2022, jazda na skuterze bez prawa jazdy, 50 procent kosztów uzyskania przychodu, co to jest ulga dla klasy średniej 2022, voringfossen, bilet pkp weekendowy, włoski podstawowe zwroty, podaj trzy czynniki które decydują o tym że polska jest atrakcyjna pod względem inwestycyjnym

yyyyy