Postępowania dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy formacji policyjnych

117,44 

Opis

Jest to pierwsza na polskim rynku kompleksowa publikacja dotycząca analizy postępowań dyscyplinarnych w służbach policyjnych, tj.: Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Agencji Wywiadu oraz Służbie Ochrony Państwa. Przedstawia modele regulacji organizacyjno-proceduralnych ukształtowanych w poszczególnych pragmatykach dyscyplinarnych oraz zasady postępowań, jakie w nich obowiązują.Opracowanie ma charakter przekrojowy i obejmuje zagadnienia z dziedziny prawa dyscyplinarnego, postępowania karnego i postępowania administracyjnego.Autorka omawia m.in. następujące kwestie: • prawa i obowiązki uczestników postępowań; • przebieg postępowań dyscyplinarnych; • zasady wymierzania kar dyscyplinarnych.Szczególnie interesujące mogą się okazać uwagi na temat zastosowania obowiązującej w postępowaniach dokumentacji oraz interpretacji norm prawnych decydujących o przebiegu postępowań.Adresaci:Książka jest przeznaczona dla kadry kierowniczej i funkcjonariuszy formacji policyjnych, pełnomocników występujących w postępowaniach dyscyplinarnych oraz naukowców z obszaru nauk prawnych i nauk o bezpieczeństwie.

praca kierownik robót, lotniska wrocław, polskie stocznie jachtowe, eurowizja numer polski

yyyyy