Podstawy odmowy dokonania czynności notarialnej

19,70 

Opis

Odmowa dokonania czynności notarialnej wraz z generalnym obowiązkiemdokonania czynności notarialnej na żądanie klienta wyznaczają pozycję prawnąnotariusza. Musi on dokonać czynności notarialnej zawsze, kiedy nie zachodząpodstawy do odmowy jej sporządzenia. Obowiązek odmowy dokonania czynnościnotarialnej wynika przede wszystkim z przepisu art. 81 pr. not., jednak nietylko. Oprócz tego notariusz odmawia dokonania czynności notarialnej napodstawie art. 84, 86, 95e, 95s, 95ze oraz 95zh pr. not. Historycznie przepisydotyczące odmowy dokonania czynności notarialnej w badanym zakresie nie ulegałyrewolucyjnym zmianom, lecz ewoluowały zgodnie z przemianami ustrojowymi iwymogami obrotu. Z tego powodu literatura przedmiotu dotycząca aktów prawnychpoprzedzających obecnie obowiązującą ustawę pozostaje aktualna. Do tej poryproblematyka odmowa dokonania czynności notarialnej nie została w sposóbwyczerpujący zbadana w zakresie podstaw uprawniających notariusza doniesporządzenia żądanej czynności notarialnej.Celem rozprawy jest określenie zakresu przedmiotowego obowiązku odmowydokonania czynności notarialnej. Wymaga to ustalenia i opisania okoliczności,które uzasadniają powstanie tego obowiązku. Pojęcie podstaw odmowy dokonaniaczynności notarialnej należy odnosić do tych okoliczności.Praca opiera się na podstawowym założeniu, że istnieją dwa rodzajesprzeczności czynności notarialnej z prawem. Wyróżnić daje się bowiemsprzeczność czynności z prawem materialnym (dotycząca czynności prawnej) isprzeczność czynności z prawem regulującym tryb dokonywania czynnościnotarialnej. Ta pierwsza dotyczy okoliczności objętych dyspozycją art. 81pr.not., natomiast druga wynika z przepisów Prawa o notariacie, które regulujątryb dokonywania czynności notarialnych i adresowane są do notariusza.Sprzeczność z prawem materialnym występuje wtedy, gdy czynność prawna(właściwa) dokumentowana czynnością notarialną jest bezwzględnie nieważna.Ponadto, sprzeczność czynności notarialnej z prawem w rozumieniu art. 81pr.not. występuje tylko przy naruszeniu norm prawnych o charakterze imperatywnymi semiimperatywnym./Ze Wstępu/ AUTOR JULIUSZ SAWARZYŃSKI TYTUŁ PODSTAWY ODMOWY DOKONANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ WYDAWCA SILVA RERUM ROK WYDANIA 2021 OPRAWA OPRAWA BROSZUROWA ILOŚĆ STRON 320 EAN 9788366353718 Znajdź podobne według klucza: JULIUSZ_SAWARZYŃSKI SILVA_RERUM PODSTAWY (416900)

64-320, normy dźwigania w pracy, ile pieniędzy do chorwacji 2018, którego jest 3 króli, kurs korony norweskiej money, sklepy karwia, kasy fiskalne online 2020, formularz de minimis, ibm gdańsk, patryk grabowski

yyyyy