Opodatkowanie fundacji stowarzyszeń

142,62 

Opis

Jak prawidłowo rozliczyć poszczególne podatki obciążające działalność fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów III sektora – rzetelna wiedza podana w przystępny i czytelny dla każdego sposób.Autor, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym, omawia:1) zasady działania i związane z tym konsekwencje w zakresie opodatkowania: fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, spółdzielni socjalnych, spółek non profit, podmiotów posiadających status organizacji pożytku publicznego;2) zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w tym: przychody i koszty ich uzyskania w podmiotach ekonomii społecznej, zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody opodatkowane;3) zasady opodatkowania podatkiem VAT, w tym: zasady funkcjonowania podatku VAT w podmiotach ekonomii społecznej (podatnik VAT czynny, rejestracja, przekazywanie JPK, podzielona płatność), zwolnienia z podatku od towarów i usług, przychody podmiotów ekonomii społecznej pod względem opodatkowania VAT;4) zasady opodatkowania i zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od gier oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;5) podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym m.in.: zwolnienia dotyczące beneficjentów i członków PSE, korzyści podatkowe dla osób wspierających III sektor.Suplement elektroniczny zawiera przykłady sporządzenia zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych odrębnie dla stowarzyszenia, fundacji, klubu sportowego, koła gospodyń wiejskich, spółdzielni socjalnej oraz spółki non profit. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce); zainstalowanie suplementu wymaga posiadania systemu operacyjnego Windows.Publikacja skierowana jest zarówno do osób początkujących, jak i do tych, które posiadają już praktykę w zakresie rozliczeń podatkowych podmiotów ekonomii społecznej, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

kod flixbus, majkel mikołajczyk, atrakcje w energylandii, the last days of the third age poradnik, wodospad kursunlu, miasta lubelszczyzny, marcin sójka – dalej, danish o, jak grac w zdrapki online, świadczenie na start dla nauczyciela stażysty jaki paragraf, idabrowa pl, puste faktury wyroki, niskocenne środki trwałe, koszty delegacji, queen mustapha, rozliczenie zus za styczeń 2022, metody konsolidacji sprawozdań finansowych, mlaskać odmiana, sabina cupiał, skladki zus umowa zlecenie, praca od 15 lat ustawa

urlop ojcowski w norwegii