Onkoreumatologia. Współczesne wyzwanie.

58,06 

Opis

Kolejny numer z serii „W gabinecie lekarza specjalisty. Reumatologia”, pod redakcją naukową prof. dr. hab. n. med. Marii Majdan i dr hab. n. med. Ludmiły Grzybowskiej-Szatkowskiej, został poświęcony onkoreumatologii. Z dokładnością omówiono tak ważne zagadnienia jak: miejsce immunoterapii we współczesnej onkologii, powikłania reumatologiczne immunoterapii stosowanej w onkologii, zespoły paranowotworowe oraz zastosowanie radioterapii w leczeniu schorzeń układu ruchu. Przeanalizowano także związek pomiędzy zespołem metabolicznym, hiperurykemią – dną moczanową a nowotworami oraz leczeniem chorób reumatycznych a ryzykiem zawodowym. Monografię kończy opis przypadku wraz z przeglądem piśmiennictwa dotyczący ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń u chorego z rakiem gruczołu krokowego. Publikacja dedykowana jest przede wszystkim reumatologom, onkologom, ale poruszane tematy zainteresują także radiologów oraz specjalistów z innych dziedzin, którzy w codziennej praktyce spotykają się z pacjentami onkologicznymi i reumatologicznymi.SPIS ROZDZIAŁÓWSłowo wstępne – Maria Majdan, Ludmiła Grzybowska-Szatkowska1. Miejsce immunoterapii we współczesnej onkologii – Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Michał Janiszewski2. Zależności pomiędzy chorobami reumatycznymi a chorobami onkologicznymi. Powikłania reumatologiczne immunoterapii stosowanej w onkologii. – Maria Majdan3. Zespoły paranowotworowe w reumatologii – Jolanta Parada Turska4. Zastosowanie radioterapii w leczeniu łagodnych schorzeń układu ruchu – Mateusz Bilski, Paweł Cisek5. Leczenie chorób reumatycznych a ryzyko nowotworowe – Bożena Targońska Stępniak6. Związki pomiędzy zespołem metabolicznym, hiperurykemią – dną moczanową a nowotworami – Maria Majdan, Andrzej Majdan7. Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń u 66 letniego chorego z rakiem gruczołu krokowego – opis przypadku- przegląd piśmiennictwa – Andrzej Majdan, Aleksandra Majdan, Paweł Gołębiowski

art 32 ust 2 pkt 1 ustawy o vat, pkwiu na fakturze 2020, wykreślenie z krs, kierunek w polityce, alsybet, mały podatnik definicja, investgdynia

yyyyy