Ochrona ludności. Zarządzanie kryzysowe

35,04 

Opis

Książka jest wynikiem doświadczeń zawodowych Autora oraz prowadzonych przez niego badań nad problematyką ochrony ludności, obrony cywilnej i roli zarządzania kryzysowego w tej sferze działania państwa. W publikacji zostały opisane pojęcia ochrony ludności i obrony cywilnej w kontekście pochodzenia leksykalnego, badań teoretycznych i doświadczeń praktycznych. Przedstawiono w niej również zależności pomiędzy ochroną ludności/obroną cywilną a zarządzaniem kryzysowym, stanowiącym swego rodzaju narzędzie do realizacji powinności państwa w tej sferze. Ponadto zwrócono uwagę na dość nową dziedzinę działań z zakresu zarządzania kryzysowego – ciągłość działania, ważną dla funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem w państwie. W drugim wydaniu zostały uzupełnione treści dotyczące konieczności rozpoznawania i przewidywania zagrożeń oraz ocena i analiza ryzyka ich występowania. Autor podkreśla wynik tych czynności jako jedną z najistotniejszych części planowania ciągłości działania w zarządzaniu kryzysowym. Spis treści:WstępRozdział 1. Bezpieczeństwo i zagrożenia1.1. Bezpieczeństwo – rozumienie pojęcia1.2. Obiektywne i subiektywne aspekty bezpieczeństwa1.3. Zagrożenia i ich typologia1.3.1. Zagrożenia – pojęcie1.3.2. Typologie zagrożeń1.4. Zagrożenia/sytuacje kryzysowe/kryzysy – wyzwania i szanseRozdział 2. Ryzyko zagrożeń2.1. Ryzyko wystąpienia zagrożeń, sytuacji kryzysowych, kryzysów2.2. Ocena ryzyka2.3. Matryce ryzyka i kryteria jego akceptacjiRozdział 3. Zarządzanie kryzysowe3.1. Kryzys, sytuacja kryzysowa – pojęcia i definicje3.2. Zarządzanie kryzysowe – pojęcie i definicja3.3. Etapy (fazy) zarządzania kryzysowego3.4. Zasady zarządzania kryzysowegoRozdział 4. Obrona cywilna i ochrona ludności – aspekty teoretyczne4.1. Obrona cywilna4.1.1. Obrona cywilna – pochodzenie leksykalne4.1.2. Obrona cywilna – pochodzenie definicyjne4.2. Ochrona ludności4.2.1. Ochrona ludności – pochodzenie leksykalne4.2.2. Ochrona ludności – dylematy definicyjne4.2.3. Propozycje definiowania ochrony ludności w projektach regulacji prawnych4.3. Funkcje obrony cywilnej i ochrony ludnościRozdział 5. Istota i pojęcie ochrony ludności i obrony cywilnej w kontekście zarządzania kryzysowego5.1. Podmioty i zadania ochrony ludności/obrony cywilnej oraz warunki wykonywania tych zadań5.2. Współzależność między ochroną ludności/obroną cywilną a zarządzaniem kryzysowym5.3. Rozwiązania organizacyjne obrony cywilnej i ochrony ludności w EuropieRozdział 6. Ciągłość działania6.1. Istota ciągłości działania6.2. Zarządzanie ciągłością działania6.3. Planowanie ciągłości działania6.4. Modelowe zapewnienie ciągłości działaniaZakończenieBibliografiaSpis rysunkówSpis tabel

wczasy w grecji 2021, otocz linia 2 do potegi 1 kropek, bankomat po niemiecku, jak sprawdzić numer telefonu, ogłoszenie grzecznościowe co to znaczy, czy można zapłacić mandat na komisariacie, ceny na majorce, samochód osobowy w firmie 2019, legalizacja cudzoziemców, cdr wse, ceny paliwa ukraina, hel korki, togo stolica, mateusz danielski, 134filmy, polska vs bułgaria, odsetki ustawowe zus, piwo szwedzkie, ulanbator

yyyyy