Motywacja osiągnięć zawodowych oficerów Wojska Polskiego (EPUB)

32,40 

Opis

Zjawisko motywacji jest szczególnie pożądane w środowisku zawodowym, a identyfikacja skutecznych bodźców powodujących większe zaangażowanie pracowników w realizację zadań służbowych leżała zawsze w kręgu zainteresowania ich przełożonych. Wiele zawodów doczekało się nawet licznych badań oraz publikacji w tym zakresie, lecz wciąż mało jest opracowań dotyczących motywacji w zawodzie oficera Wojska Polskiego. To właśnie zawodowa służba wojskowa ze względu na swą specyfikę oraz szczególną misję społeczną wymaga od oficerów jako kierowniczej kadry polskich sił zbrojnych wyjątkowo silnej motywacji wobec stresujących zadań i odpowiedzialnej roli, często jako dowódcy na polu walki.Ze względu na znaczenie tej problematyki dla efektywnego funkcjonowania zawodowego oficerów pełniących różne role w strukturze polskich sił zbrojnych podjęto niniejsze badania empiryczne, których celem było zweryfikowanie zależności pomiędzy ich motywacją osiągnięć zawodowych a osobowościowymi wyznacznikami pracy. Porównano dodatkowo analizowane zmienne między oficerami sztabu a dowódcami, których codzienne obowiązki znacznie różnią się od pracy sztabowców. W części analitycznej zastosowano wystandaryzowane narzędzia pomiarowe bazujące na teorii motywacji osiągnięć Davida McClellanda, które pozwoliły ukazać zarówno ogólne, jak i szczegółowe wymiary motywacji osiągnięć zawodowych badanej kadry oficerskiej.

największy port na karaibach, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym wzór, loty promocja, wypłatą nagrody jubileuszowej po uzupełnieniu dokumentów, niezgodność kluczy zabezpieczeń sieciowych, rubel rosyjski kraj / kraje, przeniesienie pracownika za porozumieniem stron do innego pracodawcy, kancelaria zabiore cie, ambasada polska w maroku, premier mozambiku, art.28b ustawy o vat, ile wynosi chorobowe z najniższej krajowej 2020 netto, jan pawlicki, 1000 zł ile to hrywien, ellaone ile kosztuje, lillehammer netflix

yyyyy