Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa

27,14 

Opis

WSTĘP WYKAZ ZNAKÓW EDYTORSKICH WYKAZ SKRÓTÓW I. MAJĄTEK KUL Nr 1. Notatka nt. majątku KUL po II wojnie światowej Nr 2. Informacja dotycząca Fundacji KUL im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie Nr 3. Notatka mecenasa Krzysztofa Pachoła nt. wniosku o przywrócenie własności nieruchomości Fundacji KUL im. Anieli hr. Potulickiej Nr 4. Informacja rektora KUL Stanisława Wielgusa dla posłanki Teresy Liszcz nt. sytuacji finansowej KUL Nr 5. Notatka w sprawie dofinansowania KUL w r. 1991 Nr 6. Informacja Kwestury KUL o wydatkach i wpływach w latach 1990-1991 Nr 7. Informacja Kwestor KUL o dochodach i wydatkach Uczelni w 1991 r. II. PROCES LEGISLACYJNY Nr 1. Opinia Wojciecha Łączkowskiego w sprawie interpretacji ustawy z 9 IV 1938 r. o nadaniu KUL pełnych praw państwowych (6 IV 1990 r.) Nr 2. Pismo rektora KUL Stanisława Wielgusa do Przewodniczącego Podkomisji Sejmowej ds. Reformy Szkolnictwa Wyższego (6 IV 1990 r.) Nr 3. Pismo posła Jana Widackiego do posła Jana Świtki (7 IV 1990 r.) Nr 4. Pismo rektora KUL do Tadeusza Dziuby, przewodniczącego Podkomisji Sejmowej ds. Reformy Szkolnictwa Wyższego (11 IV 1990 r.) Nr 5. Pismo prorektora KUL Stanisława Kiczuka do posła Jana Świtki (21 IV 1990 r.) Nr 6. Pismo rektora KUL do posła Jana Świtki (30 V 1990 r.) Nr 7. Pismo prorektora KUL do posła Jana Świtki (1 VI 1990 r.) Nr 8. Wystąpienie posła Jana Świtki na posiedzeniu Sejmu RP (20 VII 1990 r.) Nr 9.

mapa pomorza polska, wspinaczka miroslaw, most koszalin film, sri lanka czas lokalny, wzór noty korygującej, rutowicz jolanta, własna działalność i praca na etacie, faktura imienna 2020, tpn bilety online, testy na covid turcja, transport norwegia polska, anna kruszak, rzecznik cba tomasz frątczak, sial, ile mozna jechac z przyczepą na autostradzie, do kiedy zawieszone loty, zwroty ukrainskie, wielkanoc 2021 wolne, kiedy loty wznowione, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku wzór, grupy środków trwałych

yyyyy