Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe

119,40 

Opis

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego, w tym postępowania rejestrowego. Zawiera szczegółowe omówienie specyfiki wpisów dokonywanych do poszczególnych działów Krajowego Rejestru Sądowego oraz odnosi się do wielu kwestii prawnych i technicznych występujących w postępowaniach prowadzonych przed sądem rejestrowym.Wyjaśniono w niej m.in. zagadnienia związane z:• instytucją kuratora ustanawianego w postępowaniu rejestrowym;• wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w wykonywaniu obowiązków rejestrowych;• postępowaniem przymuszającym;• skutkami niewykonania przez podmiot obowiązków rejestrowych.W publikacji położono nacisk na możliwie przejrzyste przedstawienie problemów praktycznych, zarówno materialnoprawnych (jak problematyka firmy, reprezentacji spółek), jak i procesowych.Omówiono zarówno postępowanie rejestrowe prowadzone na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, jak i postępowanie, które w odniesieniu do podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS od 1 lipca 2021 r., będzie prowadzone wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.„Innowacyjność książki polega na jej kompleksowości oraz ujmowaniu prezentowanych problemów niezwykle szeroko, tzn. nie tylko w zakresie samego wpisu do KRS oraz postępowania rejestrowego, ale z uwzględnieniem warstwy materialnej danej problematyki. Takie ujęcie tematu powoduje, że książka będzie niezwykle przydatna dla praktyków”.Z recenzji dr hab. Anny HrycajOpracowanie będzie przydatne dla referendarzy sądowych, sędziów i asystentów sędziów, pełnomocników procesowych reprezentujących podmioty w postępowaniach prowadzonych przed sądem rejestrowym, notariuszy, a także dla każdego podmiotu, który będzie składał wniosek do KRS.

majówka 2017 gdańsk, czy ktos juz dostal zwrot podatku 2019 forum, polski ład podatki klasa średnia, podatek od spadków i darowizn stawki, 59 99 eur to pln, s3 trasa, pełnia księżyca 2020, egipt gdzie leży, powołanie inspektora ochrony danych osobowych wzór, 1 2 kg ile to gram

yyyyy