KP. Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące. Darmowy odbiór w 50 księgarniach!

31,20 

Opis

Stan prawny: 2 lutego 2022 r.Publikacja zawiera:Kodeks pracy oraz przepisy wprowadzające,Ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,Ustawę o dniach wolnych od pracy,Ustawę o organizacjach pracodawców,Ustawę o związkach zawodowych,Ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,Ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,Ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,Ustawę o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,Ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,Ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,Ustawę o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,Ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,Ustawę o czasie pracy kierowców,Ustawę o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,Ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw,Ustawę o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,Ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,Ustawę o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek,Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy,Ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy,Ustawę o cudzoziemcach,oraz 31 rozporządzeń.Książka adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.Aktualny stan prawnyCzytelne hasła i tekstPrzypisy od RedakcjiWyróżnienie najnowszych zmianWybór aktów prawnychIndeks rzeczowy

sposób przeprowadzenia inwentaryzacji, akta pracownicze, 500 koron norweskich ile to zł, wolne za 1 stycznia, po jakim czasie przychodzi mandat, świadczenie pielęgnacyjne czy wlicza się do dochodu, wypłata wynagrodzenia za grudzień w styczniu 2022, druk dra aktywny, 1000 zł z zus za urodzenie dziecka, dni wolne czechy, przepływ, kody taryf celnych, norwegia oferty pracy

yyyyy