Język SQL. Przyjazny podręcznik. Wydanie II – Larry Rockoff

25,84 

Opis

Najlepsze relacyjne bazy danych, takie jak Oracle czy MS SQL Server, są nierozłącznie związane z językiem SQL. Język ten stworzono po to, aby budować i użytkować bazy przechowujące ogromne ilości danych. Bez wątpienia SQL jest dość złożony, obejmuje wiele elementów i funkcji, jednak jego znajomość jest niezwykle ważna dla każdego, kto zajmuje się bazami danych, tworzy je czy nimi administruje. Również te osoby, które korzystają z narzędzi do raportowania w bazach danych, powinny przynajmniej dobrze zrozumieć podstawy tego języka.Niniejsza książka jest kolejnym wydaniem popularnego podręcznika, dzięki któremu zrozumiesz SQL, jego składnię i najważniejsze aspekty wykorzystywania. Poszczególne tematy zorganizowano w intuicyjny sposób, przedstawiając je w logicznej kolejności. Przykłady zastosowania języka dobrano tak, aby za pomocą małej próbki kodu umożliwić zrozumienie danej instrukcji SQL. W tym wydaniu zaktualizowano informacje o składni SQL stosowanej w Microsoft SQL Server 2016, MySQL 5.7 i Oracle 12c. Uzupełniono zagadnienia dotyczące logiki warunkowej, a także przedstawiono kilka nowych tematów, takich jak wspólne wyrażenia tablicowe czy wstawianie komentarzy do zapytań.Najważniejsze zagadnienia ujęte w książce:podstawowe informacje o relacyjnych bazach danych,składnia instrukcji SELECT i jej możliwości,agregacje danych i sum częściowych,stosowanie złączeń, podzapytań, widoków i logiki zbiorów,procedury składowane, aktualizacja danych i utrzymanie bazy,projektowanie baz danych i sposoby prezentacji danych.Poznaj SQL, a zrozumiesz bazy danych!Larry Rockoff jest ekspertem w dziedzinie języka SQL i analityki biznesowej. Specjalizuje się w stosowaniu narzędzi do raportowania w celu analizy danych znajdujących się w złożonych bazach danych. Ukończył studia MBA na Uniwersytecie Chicago. Jest autorem książek poświęconych językowi SQL i zastosowaniu oprogramowania Microsoft Access i Excel. Obecnie odpowiada za rozwój hurtowni danych oraz aplikacji służących do raportowania dla największej sieci aptek w USA.Spis treści:O autorze (9)Podziękowania (11)Wprowadzenie (13)Rozdział 1. Relacyjne bazy danych i SQL (19)Definicja SQL (21)Microsoft SQL Server, Oracle i MySQL (22)Relacyjne bazy danych (24)Klucze główne i obce (25)Typy danych (26)Wartości NULL (28)Znaczenie SQL (29)Co dalej? (29)Rozdział 2. Podstawy pobierania danych (31)Prosta instrukcja SELECT (31)Uwagi dotyczące składni (32)Komentarze w instrukcjach SQL (33)Wybieranie kolumn (34)Nazwy kolumn zawierające spacje (35)Klauzule dostępne w instrukcji SELECT (36)Co dalej? (38)Rozdział 3. Pola obliczane i aliasy (41)Wartości literału (42)Obliczenia arytmetyczne (43)Konkatenacja pól (44)Aliasy kolumn (46)Aliasy tabel (47)Co dalej? (48)Rozdział 4. Korzystanie z funkcji (49)Czym jest funkcja? (49)Funkcje znakowe (50)Funkcje zagnieżdżone (54)Funkcje daty i czasu (55)Funkcje liczbowe (57)Funkcje konwersji (59)Co dalej? (62)Rozdział 5. Sortowanie danych (63)Sortowanie danych w porządku rosnącym (63)Sortowanie danych w porządku malejącym (65)Sortowanie względem więcej niż jednej kolumny (66)Sortowanie względem pola obliczanego (66)Sekwencje sortowania (67)Co dalej? (70)Rozdział 6. Kryteria wyboru (71)Zastosowanie kryteriów selekcji (71)Operatory klauzuli WHERE (72)Ograniczanie liczby zwracanych wierszy (74)Ograniczanie liczby wierszy za pomocą sortowania (75)Dopasowywanie do wzorca (76)Znaki wieloznaczne (79)Co dalej? (81)Rozdział 7. Logika Boolea (83)Złożone warunki logiczne (83)Operator AND (84)Operator OR (85)Zastosowanie nawiasów (85)Zastosowanie wielu nawiasów (87)Operator NOT (88)Operator BETWEEN (90)Operator IN (92)Logika Boolea a wartości NULL (93)Co dalej? (95)Rozdział 8. Logika warunkowa (97)Wyrażenie CASE (98)Format prosty wyrażenia CASE (99)Format przeszukujący wyrażenia CASE (100)Logika warunkowa w klauzuli ORDER BY (102)Logika warunkowa w klauzuli WHERE (104)Co dalej? (105)Rozdział 9. Dokonywanie podsumowań (107)Usuwanie duplikatów (107)Funkcje agregujące (109)Funkcja COUNT (110)Grupowanie danych (112)Grupowanie i sortowanie względem kilku kolumn (113)Kryteria selekcji w ramach agregacji (115)Logika warunkowa w klauzuli GROUP BY (117)Logika warunkowa w klauzuli HAVING (118)Funkcje rankingowe (120)Partycje (125)Co dalej? (129)Rozdział 10. Sumy częściowe i tabele krzyżowe (131)Wstawianie sum częściowych za pomocą operatora ROLLUP (132)Wstawianie sum częściowych za pomocą operatora CUBE (137)Prezentacja danych w formie tabeli krzyżowej (142)Co dalej? (149)Rozdział 11. Złączenia wewnętrzne (151)Łączenie dwóch tabel (152)Złączenie wewnętrzne (154)Kolejność tabel w złączeniach wewnętrznych (156)Alternatywna składnia złączeń wewnętrznych (157)Aliasy tabel – ciąg dalszy (157)Co dalej? (159)Rozdział 12. Złączenia zewnętrzne (161)Złączenie zewnętrzne (161)Złączenia lewostronne (163)Weryfikacja występowania wartości NULL (165)Złączenia prawostronne (166)Kolejność tabel w złączeniach zewnętrznych (167)Złączenia pełne (168)Złączenia krzyżowe (171)Co dalej? (173)Rozdział 13. Złączenia zwrotne i widoki (175)Złączenia zwrotne (175)Tworzenie widoków (178)Pobieranie danych z widoków (180)Zalety stosowania widoków (181)Modyfikowanie i usuwanie widoków (182)Co dalej? (183)Rozdział 14. Podzapytania (185)Rodzaje podzapytań (185)Wykorzystanie podzapytania jako źródła danych (186)Wykorzystanie podzapytania w kryteriach selekcji (189)Podzapytania skorelowane (191)Operator EXISTS (193)Zastosowanie podzapytania do wyznaczenia wartości kolumny obliczanej (194)Wyrażenia CTE (195)Co dalej? (197)Rozdział 15. Logika zbiorów (199)Zastosowanie operatora UNION (200)Dołączanie lub eliminowanie duplikatów za pomocą operatora UNION (202)Krzyżowanie zapytań (204)Co dalej? (205)Rozdział 16. Procedury składowane i parametryzacja (207)Tworzenie procedur składowanych (208)Parametry w procedurze składowanej (210)Wykonywanie procedur składowanych (211)Modyfikowanie i usuwanie procedur składowanych (212)Funkcje – ciąg dalszy (213)Co dalej? (214)Rozdział 17. Modyfikowanie danych (215)Sposoby modyfikacji danych (215)Wstawianie danych (216)Usuwanie danych (220)Aktualizacja danych (221)Aktualizacja danych w tabeli za pomocą podzapytań skorelowanych (222)Co dalej? (224)Rozdział 18. Utrzymanie tabel (227)Język definicji danych (227)Atrybuty tabel (228)Kolumny w tabelach (229)Klucze główne i indeksy (230)Klucze obce (231)Tworzenie tabel (232)Tworzenie indeksów (234)Co dalej? (234)Rozdział 19. Zasady projektowania baz danych (237)Cele normalizacji (238)W jaki sposób dokonywać normalizacji danych (240)Sztuka projektowania bazy danych (244)Alternatywy dla normalizacji (246)Co dalej? (247)Rozdział 20. Sposoby prezentacji danych (249)Jeszcze kilka słów o tabelach krzyżowych (249)Excel i zewnętrzne źródło danych (251)Tabele przestawne w Excelu (255)Co dalej? (260)Dodatek A. Praca z bazą danych Microsoft SQL Server (261)Instalacja SQL Server 2016 Express (261)Instalacja SQL Server 2016 Management Studio Express (262)Praca z SQL Server Management Studio (262)Dodatek B. Praca z bazą danych MySQL (265)Instalacja MySQL na komputerze z systemem operacyjnym Windows (265)Instalacja MySQL na komputerze z systemem operacyjnym Mac OS X (267)Praca z MySQL Workbench (268)Dodatek C. Praca z bazą danych Oracle (269)Instalacja Oracle Database Express Edition (269)Skorowidz (273)O autorze: Larry Rockoff od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z SQL oraz Business Intelligence (BI). Jego główny obszar zainteresowań obejmuje systemy oparte na hurtowniach danych oraz narzędzia do raportowania. Niedawno opracował zestaw narzędzi BI dla ASAP Software, będącej spółką zależną Dell. Ukończył studia MBA na Uniwersytecie Chicago ze specjalizacją Nauki o Zarządzaniu.

co to jest gospodarka, henschel kostrzyn, norwegian airlines bagaż, wczasy z prawem jazdy, słupski, kod przyczyny wyrejestrowania zwpa, kękę idzie wiosna, chorwacja pogoda maj 2018, najdroższy alkohol świata, sab simplex a espumisan, wzór faktury proforma, www nordea no, eip 3506, gotowa prezentacja

yyyyy