GEOGRAFIA LO PODRĘCzNIK. zAKRES PODSTAWOWY. PO PROSTU

31,10 

Opis

Nr dopuszczenia: 511/2012Podręcznik „Geografia. Po prostu” przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych realizuje treści nowej podstawy programowej. Materiał nauczania został ujęty w czterech działach tematycznych: 1. Problemy społeczne świata; 2. Współczesne procesy regionalne i globalne; 3. Zmiany gospodarcze we współczesnym świecie; 4. Zrównoważony rozwój.Największe zalety podręcznika:Czytelny i logiczny układ treści – każda lekcja otwarta listą zagadnień do omówienia, a główny tok wykładu zamknięte przez podsumowanie oraz zadania sprawdzającePołączenie metody problemowej i klasycznej – możliwość omówienia każdego tematu na dwa sposoby: tradycyjnie, korzystając z głównej treści lekcji lub metodą problemową, analizując materiały źródłowePolecenia sprawdzające realizację najważniejszych wymagań podstawy programowej i kształcących myślenie naukoweRóżnorodne typy zadań i metody analiz – dyskusje, wywiady, inscenizacje, projektyNowoczesna szata graficzna – atrakcyjne infografiki, duża liczba zdjęć oraz różnego rodzaju map, schematów i wykresówPrzystępne, schematyczne podsumowania działów z zadaniami sprawdzającymi typu egzaminacyjnegoKlarowny, komunikatywny językPodręcznik „Geografia. Po prostu” jest uniwersalny – każdy temat można zrealizować metodą klasyczną (wy­kład) lub problemową, w zależności od upodobań nauczy­ciela oraz możliwości uczniów. Każda lekcja jest poprze­dzona pytaniem problemowym, na które można odpo­wiedzieć po przeprowadzeniu analizy materiału źródłowego oraz sformułowaniu i weryfikacji hipotez. Wykorzystując główną treść lekcji, można też przeprowadzić klasyczny wykład.W każdym rozdziale, oprócz głównego tekstu, który omawia temat lekcji, pojawiają się teksty towarzyszące – służą one pogłębieniu lub utrwaleniu wiadomości i umiejętności oraz realizacji najważniejszych założeń podstawy programowej (ciekawostki oraz polecenia dotyczące poszukiwania infor­macji w różnych źródłach). Nowocześnie zaprojektowane mapy, schematy i wykresy pozwalają nauczycielowi oma­wiać skomplikowane zagadnienia bez konieczności przyno­szenia własnych pomocy oraz uczą analizowania danych, a także krytycznego podejścia do informacji prezentowa­nych w prasie telewizji i internecie.Na końcu każdej lekcji znajduje się blok podsumowujący i sprawdzający nabyte umiejętności. Znaleźć tu można pod­sumowanie najważniejszych informacji, listę umiejętności, którymi należy się wykazać po opanowaniu materiału danej lekcji, a także zadania otwarte oraz polecenia dotyczące wyrażania własnych opinii, realizacji projektów naukowych. Każdy dział jest zakończony schematycznym podsumowa­niem z zadaniami sprawdzającymi typu egzaminacyjnego.ISBN: 9788302127335EAN: 9788302127335Wydawnictwo: WSiPAutorzy: Izabella Łęcka, Mirosław MularczykRok wydania: 2015Ilość stron: 256Oprawa: miękkaFormat: 17,0 x 24,0 cm

jakie koszty można odliczyć przy wynajmie mieszkania 2018, liczba dni pracujących grudzień 2021, jll polska, agder, peja teledyski, wąwóz czarownic w ciężkowicach, darłowo wicie, kalkulator świadczenia rehabilitacyjnego, jak rozliczyc delegacje

yyyyy