Fundacje związane z Katolickim Uniwersytetem Lubel

21,22 

Opis

Wykaz skrótów Wstęp 1. Status prawny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1.1. Uwagi wprowadzające 1.2. KUL jako podmiot prawa kanonicznego 1.2.1. Przepisy kodeksu prawa kanonicznego 1.2.2. Konstytucje apostolskie 1.2.3. Nadzór kościelny nad działalnością KUL-u 1.2.3.1. Wielki Kanclerz KUL-u 1.2.3.2. Konferencja Episkopatu 1.3. Podmiotowość prawna KUL-u 1.3.1. Rys historyczny 1.3.2. Regulacje konkordatowe 1.3.3. Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej 1.3.4. Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym 1.4. Wnioski 2. Ustanowienie fundacji związanych z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II 2.1. Fundatorzy 2.1.1. Osoby fizyczne 2.1.2. Osoby prawne 2.1.2.1. Fundacje zakładane przez kościelne osoby prawne 2.1.2.2. Fundacje zakładane przez podmioty publiczne 2.1.3. Katolicki Uniwersytet Lubelski jako fundator 2.1.4. Fundatorzy fundacji ustanowionych na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2.2. Akt fundacyjny 2.2.1. Pojęcie i charakter prawny aktu fundacyjnego 2.2.2. Forma dokonania aktu fundacyjnego 2.2.3. Treść aktu fundacyjnego 2.2.3.1. Cel fundacji 2.2.3.2. Majątek przeznaczony na realizację celu fundacji 2.3. Statut fundacji 2.4. Sądowa rejestracja fundacji 2.4.1. Organizacja i zakres rejestru 2.4.2. Procedury rejestracyjne 2.4.3. Znaczenie wpisu fundacji do rejestru 2.4.4. Rejestracja fundacji jako organizacji pożytku publicznego 2.5. Wnioski 3.

prostsze, kalendarz z niedzielami handlowymi, ceny paliw luty 2022, mieszkania na wynajem koło, rezygnacja z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu wzór, kuchnia artemisia, zatorlandia, podatki hiszpania, sp goleszów, rozliczenie dziecka w pit, rozliczanie firmy

yyyyy