Farmakoekonomika

80,10 

Opis

Publikacja Farmakoekonomika. Wybrane aspekty powstała pod redakcją naukową dr hab. Pawła Kawalca, prof. UJ.Farmakoekonomika jest nauką interdyscyplinarną, stąd w ramach publikacji przedstawiono zagadnienia obejmujące:- nowoczesne metody wyszukiwania, oceny wiarygodności oraz interpretacji wyników klinicznych (np. Real World Evidence, Evidence-based Medecine),- rodzaje oraz ocenę kosztów,- ocenę jakości życia,- modelowanie,- zastosowanie dyskontowania, analiz wrażliwości,- analizy ekonomiczne, analizę wpływu na budżet i racjonalizacyjną,- praktyczne wykorzystanie wyników analiz ekonomicznych w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony zdrowia.Wiedza merytoryczna została uzupełniona rozdziałami dotyczącymi polityki lekowej i cenowo-refundacyjnej, wielokryterialnej analizy decyzyjnej, a także wykorzystania farmakoekonomiki w profilaktyce chorób zakaźnych czy w terapii chorób przewlekłych. Ponadto w publikacji kompleksowo przedstawiono rolę oraz aktywności, w których uczestniczy Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.Publikacja Farmakoekonomika. Wybrane aspekty przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów zdrowia publicznego, zarządzania w ochronie zdrowia, farmacji, medycyny. Zawarta w niej wiedza stanowi także przydatne opracowanie przeznaczone dla szerokiego kręgu osób zainteresowanych tą tematyką.Istotną wartością tej publikacji jest przedstawienie poruszanych kwestii w odniesieniu do realiów naszego kraju, co nadaje jej wysoki walor praktyczny. […] Z przedstawionych wyżej względów gorąco polecam lekturę tej książki tym wszystkim, dla których wiedza w zakresie farmakoekonomiki jest bliska i potrzebnaFragment recenzji prof. dr hab. n. med. Kariny Jahnz-Różyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM

wyciąg koninki, wniosek do zus o rozłożenie na raty zaległych składek wzór, usługa cateringowa a kup, ma polska tychy, szczególna kategoria danych osobowych, co wyklucza podatek liniowy, warszawa luksemburg, polski teolog, jak odrzucić ofertę pracy, rozwojowy, rydz świerkowy, ile wzrostu ma andrzej duda, technosan elewatorska

yyyyy