Elementy metrologii wielkości geometrycznych. Przykłady i zadania (PDF)

18,75 

Opis

Skrypt powstał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej jako pomoc do przedmiotu metrologia, który jest wykładany na wszystkich kierunkach studiów inżynierskich prowadzonych na tym wydziale: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Skrypt zawiera zestaw przykładów i zadań niezbędnych do opanowania minimum wiedzy z zakresu metrologii wielkości geometrycznych. Każdy rozdział poprzedzony jest krótkim wprowadzeniem teoretycznym, w którym podano definicje i wzory podstawowych pojęć. Ostatni rozdział dotyczy statystycznej analizy wyników pomiarów za pomocą kart kontrolnych i wskaźników zdolności procesów. Niniejsze opracowanie może być wykorzystane jako pomoc dydaktyczna na innych wydziałach mechanicznych bądź inżynierii produkcji.

październik niedziele handlowe, czas arabia saudyjska, największe szpitale w polsce, stawka godzinowa brutto 2021, ceny drewna tartacznego 2018, kwota brutto i netto, ukrainiec rezydent czy nierezydent, wykup samochodu z leasingu a vat, pozostałe koszty rodzajowe, ceny piwa w chorwacji, rpa ludność, oznaczenia pociągów pendolino, svinesund, przemek witkowski, mecalit łódź, dni wolne w maju, pol stig.com instagram, szanghaj wykop

yyyyy