Cyrus Książka Wybrane gatunki Zwierząt W gospodarstwie – Hodowla

29,00 

Opis

Agroturystyka jako jedna z form aktywnego wypoczynku jest popularna nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Sama nazwa powstała z połączenia dwóch słów: agro – rolniczy i turystyka – aktywność obejmująca ogół działań, których celem jest wypoczynek poza miejscem zamieszkania. Dawniej taki sposób spę¬dzania wolnego czasu w okresie urlopowym nazywany był w Polsce „wczasami pod gruszą”. Dziś pojęcie agroturystyka zyskuje coraz większą popularność. Agroturystyka rozwija się prawie wyłącznie na terenach wiejskich poprzez wykorzystanie specyficznych walorów i zasobów wsi. Jednym z nich jest czyste środowisko, zachowane dzięki znikomemu poziomowi urbanizacji i braku uprzemysłowienia, oraz cisza, niezakłócana hałasem komunikacyjnym i innymi uciążliwościami akustycznymi. Ludzie mieszkający na co dzień w zatłoczonych aglomeracjach coraz częściej starają się spędzać wolny czas z dala od zgiełku miasta. Poszukują kontaktu z przyrodą, ze zwierzętami, starają się aktywnie wykorzystać każdą wolną chwilę. Taką możliwość dają im gospodarstwa agroturystyczne zlokalizowane na terenie całego kraju. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi agroturystyki są między innymi: urozmaicona forma terenu, obec¬ność lasów, jezior, zabytków, szlaków rowerowych i pieszych itp.Spis treści1. Ogólna charakterystyka wybranych gatunków zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach agroturystycznych 101.1. Konie 101.1.1. Rasy koni najczęściej utrzymywane w gospodarstwach agroturystycznych 101.2. Osioł domowy 151.3. Owce i kozy 16l .3.l. Rasy owiec najczęściej utrzymywane w gospodarstwach agroturystycznych 171.3.2. Rasy kóz najczęściej utrzymywane w gospodarstwach agroturystycznych 251.4. Alpaki 29l .4.1. Rasy alpak najczęściej utrzymywane w gospodarstwach agroturystycznych 301.5. Zwierzęta futerkowe 301.5.1. Królik domowy 301.5.1.1. Rasy duże 311.5.1.2. Rasy średnie 331.5.1.3. Rasy małe 341.5.1.4. Rasy miniaturowe 341.5.2. Szynszyla 351.5.3. Świnka morska 371.6. Psy 401.6.1. Przydomowa hodowla psów rasowych 411.7. Koty 46Literatura 502. Warunki utrzymania i pielęgnacja zwierząt 542.1. Pomieszczenia stajenne i ich wyposażenie 542.2. Pomieszczenia dla owiec i kóz 582.2.1. Wymagania i normatywy pomieszczeń dla owiec 602.2.2. Sposoby utrzymania kóz 602.2.3. Mikroklimat w owczarni i koziarni 622.2.4. Urządzenia w owczarni i koziarni 632.3. Pomieszczenia dla alpak – alpakarnia 652.4. Pomieszczenia dla królików, szynszyli i świnek morskich 662.5. Pomieszczenia dla psów 682.6. Pomieszczenia dla kotów 69Literatura 713. Zabiegi pielęgnacyjne i profilaktyka zwierząt 743.1. Konie 743.2. Owce i kozy 783.3. Alpaki 803.4. Króliki, szynszyle, świnki morskie 813.5. Psy 833.6. Koty 86Literatura 904. Żywienie 924.1. Konie 924.2. Owce i kozy 964.3. Alpaki 1024.4. Króliki, szynszyle, świnki morskie 1044.5. Psy 1084.6. Koty 110Literatura 1145. Rola zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych 1165.1. Konie i osły 1165.2. Alpaki 1195.3. Użytkowanie zwierząt futerkowych 1195.4. Psy 1205.5. Koty 124Literatura 1266. Produkty pozyskiwane od zwierząt jako oferta gospodarstw agroturystycznych 1286.1. Mleko 1286.1.1. Produkty z mleka małych przeżuwaczy 1316.1.2. Sery owcze 1326.1.2. Sery kozie 1336.2. Mięso 1346.2.1. Mięso owcze i kozie 1346.2.1.1. Podział tuszy jagnięcej na elementy kulinarne 1366.2.1.2. Wykorzystanie kulinarne elementów podziału tuszy 1366.2.2. Mięso królicze 1376.2.2.1. Wykorzystanie kulinarne mięsa króliczego 1386.3. Wełna 1386.3.1. Wełna owcza 1386.3.2. Wełna alpak 1416.3.3. Wełna królików angorskich 1416.4. Skóry 1426.4.1. Owcze 1426.4.2. Kozie 1426.4.3. Królicze 143Liczba stron : 146

music instructor get freaky, kalkulator brutto netto wynagrodzenie, kamery kijów live, rygge, szczawnica spływ, ile ludzi mieszka w niemczech, dialog w sklepie, praca pedagog specjalny

yyyyy