Club Prisma B1 podręcznik + CD audio OOP

80,79 

Opis

Kurs języka hiszpańskiego dla gimnazjalistów. Materiał nauczania zamieszczony w czterech kolejnych tomach obejmuje poziomy kompetencji językowych od A1 do B1, wskazane w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego. Podręcznik odpowiada nowej podstawie programowej ogłoszonej przez MEN w grudniu 2008 r. – Kurs umożliwia wyposażenie ucznia w umiejętności i strategie konieczne do funkcjonowania i komunikowania się w środowisku hiszpańskojęzycznym. – W każdej jednostce dydaktycznej zamieszczono informacje o kulturze Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych, ćwiczenia z wykorzystaniem Internetu oraz materiały do rozwijania strategii uczenia się, w tym portfolio językowe. – Do podręcznika dołączona jest płyta CD audio. – Przewodnik metodyczny zawiera dodatkowe materiały dydaktyczne do powielenia. – Uzupełnieniem kursu są ćwiczenia on-line umieszczone w Internecie, które każdy uczeń może wykonać samodzielnie, posługując się własnym kodem dostępu nadanym mu przez nauczyciela. – Dla nauczyciela natomiast przygotowano w formie teczki specjalny zestaw dodatkowych materiałów, które pomogą mu urozmaicić lekcję i zainteresować uczniów omawianym tematem. Jest to podręcznik i przewodnik metodyczny wraz z płytami CD audio, zeszyt ćwiczeń z naniesionymi rozwiązaniami, duże mapy Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych, zawierające wiele cennych informacji kulturowych.

śmierć polaka w norwegii 2018, ile trzeba pracować żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych, pkw białystok, dom naukowców lwów, kwarantanna ile płatna 80 czy 100, przejścia graniczne, hinduska, platforma wiertnicza bałtyk, umc ostaszewo, winiety do chorwacji 2019, cit 10z za 2021, marzec ile godzin pracy 2021, loty z wroclawia do warszawy

yyyyy