Autonomiczne źródła prawa pracy

104,97 

Opis

Książka przedstawia kompleksową analizę charakteru prawnego autonomicznych źródeł prawa pracy, w szczególności układów i innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów. Są to swoiste akty, niepochodzące od organów państwa, tworzone przez partnerów społecznych lub pracodawców, które regulują różne materie należące do prawa pracy, w tym zwłaszcza prawa i obowiązki stron stosunku pracy.To specyficzne dla prawa pracy zjawisko prawne jest przedstawione nie tylko z perspektywy konstytucyjnego systemu źródeł prawa, lecz również innych norm konstytucyjnych formułujących gwarancje wolności i praw jednostki oraz tworzących ramy dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Autor porusza także zagadnienia dotyczące tworzenia i obowiązywania autonomicznych źródeł prawa pracy, w tym z zakresu ich stosowania oraz mechanizmów oddziaływania na sytuację podmiotów prawa pracy.Walory praktyczne opracowania przesądzają o wartości książki dla osób biorących udział w procesie legislacyjnym oraz stosujących prawo, w tym zarówno w orzecznictwie, jak i w działalności związków zawodowych czy pracodawców i ich organizacji. Ze względu na rozległe wykorzystanie literatury przedmiotu książka będzie niezwykle przydatna pracownikom naukowym.

podatek solidarnościowy 2021, food truck janów lubelski, walory turystyczne kenii, różnice przejściowe, kursy eskk opinie, wolne dni czerwiec 2020, święta na ukrainie 2020, syntea sa, polska agencja ratingowa, tt-line rozkład, firmy wycofane z rosji, vw lt 35 sprzedam, podatek od kupna działki budowlanej, kamery internetowe przemyśl, stewardessa ryanair, vineta austria, dieta wikinga, kalkulator urlopu osoby niepełnosprawnej, szkolenia branżowe dla nauczycieli, sprostowanie świadectwa pracy 2020

https://sklep.eneroo.pl/pl/c/Plyty-podlogowe-STEICO/44