Angular i Bootstrap. Kompletny przybornik front-end developera”

29,08 

SKU: 7d2bb781e631 Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Dobry webdeveloper to wszechstronny webdeveloper. Nie może poprzestawać na znajomości jednego języka i umiejętności korzystania z jednej, konkretnej technologii. Co więcej, rozpowszechnianie się jednostronicowych aplikacji internetowych (ang. Single Page Application, SPA) zaciera wyraźną do niedawna różnicę między pracą programisty back-endu a obowiązkami programisty front-endu. Programiści back-endu muszą dziś poznawać narzędzia do niedawna uznawane za typowe w przyborniku programisty front-endu, takie jak wybrane frameworki JavaScriptu. Powinni też nieźle sobie radzić z technologią CSS. Do tego muszą możliwie szybko zorientować się, które języki i frameworki najlepiej sprostają potrzebom konkretnego projektu.Ta książka jest przeznaczona dla projektantów, którzy chcą poznać narzędzia do programowania front-endu i nauczyć się ich efektywnego użytkowania w połączeniu z ASP.NET Core MVC. Zawiera najlepsze praktyki tworzenia front-endu i praktyczną wiedzę dotyczącą programowania za pomocą ASP.NET Core MVC. Znalazła się tu również prezentacja najpopularniejszych frameworków i narzędzi służących do tworzenia front-endu, takich jak Angular, Bootstrap, NuGet, Bower, WebPack, Gulp i Azure, ponadto omówiono wprowadzone w Visual Studio 2017 nowe funkcje przeznaczone do tego celu. Przedstawiono także rozwiązania, które umożliwiają wykorzystywanie .NET Core na platformie macOS. Poszczególne koncepcje zostały zilustrowane przejrzystymi fragmentami przykładowego kodu.W tej książce między innymi:zwięzłe wprowadzenie do ASP.NET Core MVCpraca z Angularem w Visual StudioBootstrap i responsywność stron internetowychnarzędzia i technologie przydatne do programowania front-enduzintegrowane podejście do etapów testowania, kompilowania i wdrażania aplikacjiZnakomite frameworki, specjalne narzędzia – poznaj je wszystkie!Spis treści:O autorze 11O recenzencie technicznym 13Podziękowania 15Przedmowa 17Wprowadzenie 191. Co nowego w ASP.NET Core MVC? 25Prawidłowe nazywanie rzeczy po imieniu 26ASP.NET Core 26.NET Core 26Visual Studio Code 26Visual Studio 2017 27Wersje omówione w książce 27Krótka historia oprogramowania internetowego Microsoft .NET 27ASP.NET Web Forms 28ASP.NET MVC 28ASP.NET Web API 29OWIN i Katana 29Pojawienie się ASP.NET Core i .NET Core 30.NET Core 30Rozpoczęcie pracy z .NET Core 31Narzędzie wiersza poleceń 31Wprowadzenie do ASP.NET 32Ogólne przedstawienie nowego projektu aplikacji ASP.NET Core MVC 32OWIN 36Anatomia aplikacji ASP.NET Core 38Nowe podstawowe funkcje ASP.NET Core 40Środowisko 40Wstrzykiwanie zależności 42Rejestrowanie danych 44Konfiguracja 46Ogólny opis wybranego oprogramowania pośredniczącego ASP.NET Core 50Pakiet Diagnostics 50Udostępnianie plików statycznych 51Frameworki aplikacji 52ASP.NET Core MVC 52Używanie frameworka MVC wewnątrz ASP.NET Core 52Używanie wstrzykiwania zależności w kontrolerach 54Komponent widoku 55Atrybut pomocniczy znacznika 57Szablon projektu API 61Podsumowanie 612. Zestaw narzędzi programisty front-endu 63Dodatkowe języki programowania, które należy znać 64Node.js 64JSON 65Sass i Less 66Przyszłość języka JavaScript 68TypeScript 68Frameworki JavaScriptu 70Angular 70Knockout 72React 73jQuery 75Frameworki CSS 76Bootstrap 76Primer CSS 78Material Design Lite 78Semantic UI 79Menedżery pakietów 80NuGet 80Bower 81npm 82Struktura katalogów 83Menedżery zadań 84Podsumowanie 853. Angular w pigułce 87Koncepcje Angulara 89Język frameworka Angular 89Przygotowywanie projektu Angulara 90Używanie edytora internetowego 90Używanie projektu startowego 91Używanie narzędzia Angular CLI 91Struktura aplikacji Angular 92Punkt wejścia do aplikacji 92Moduł główny 92Komponent główny 93Kod HTML strony głównej 95Dołączanie danych 95Interpolacja 96Jednokierunkowe dołączanie danych 96Dołączanie zdarzenia 97Dwukierunkowe dołączanie danych 97Dyrektywa 98Usługa i wstrzykiwanie zależności 99Wiele komponentów 101Właściwości wejścia i wyjścia 103Komunikacja z back-endem 105Używanie modułu Http 106Użycie obiektu RxJS Observable 107Używanie Angulara wraz z ASP.NET MVC 110Połączenie projektów Angulara i ASP.NET Core 112Visual Studio 2017 i obsługa frameworka Angular 119Fragmenty kodu 119Lista IntelliSense w plikach TypeScriptu 120Lista IntelliSense w plikach HTML 120Podsumowanie 1214. Bootstrap w pigułce 123Wprowadzenie do frameworka Bootstrap 124Instalowanie Bootstrapa 124Najważniejsze funkcje 125Style Bootstrapa 126System siatki 126Typografia 130Tabela 131Formularz 131Przycisk 133Komponenty 133Ikona glyphicon 133Rozwijane menu 134Grupa znacznika input 135Nawigacja 136Inne komponenty 142JavaScript 142Treść oparta na kartach 143Modalne okno dialogowe 144Podpowiedź i dymek 146Dostosowanie frameworka Bootstrap do własnych potrzeb za pomocą Less 148Dostosowanie do własnych potrzeb za pomocą witryny internetowej 148Dostosowanie do własnych potrzeb za pomocą Less 149Obsługa Bootstrapa w Visual Studio 2017 i ASP.NET Core 150Rozszerzenie Bootstrap Snippet Pack 152Rozszerzenie Glyphfriend 153Atrybut pomocniczy znacznika w ASP.NET Core 154Podsumowanie 1555. Zarządzanie zależnościami za pomocą menedżerów NuGet i Bower 157Ogólne koncepcje 158Menedżer NuGet 159Pobieranie pakietów za pomocą NuGeta 159Publikowanie własnych pakietów 163Menedżer npm 165Instalowanie menedżera npm 165Używanie menedżera npm 165Gdzie są instalowane pakiety? 168Menedżer Bower 168Instalowanie menedżera Bower 168Pobieranie pakietów za pomocą Bowera 168Gdzie są instalowane pakiety? 170Tworzenie własnego pakietu 171Podsumowanie 1716. Tworzenie aplikacji za pomocą narzędzi Gulp i webpack 173Na czym polega działanie systemu kompilacji front-endu? 174Dokładniejsze omówienie narzędzia Gulp 175Rozpoczęcie pracy z narzędziem Gulp 175Plik gulpfile.js 175Typowy plik kompilacji Gulp 177Więcej przepisów na Gulpa 179Sprawdzenie kodu JavaScriptu za pomocą wtyczki JSHint 180Wprowadzenie do narzędzia webpack 184Podstawowe koncepcje narzędzia webpack 184Używanie narzędzia webpack 184Kolejne możliwości narzędzia webpack 188Visual Studio 2017 i systemy kompilacji 189Rozszerzenie Bundler & Minifier 189Okno Eksplorator modułu uruchamiającego zadania 192Lista IntelliSense dla narzędzia Gulp 193Podsumowanie 1947. Wdrażanie aplikacji ASP.NET Core 195Nowy model hostingu ASP.NET Core 195Wdrożenie w serwerze IIS 197Upewnienie się o dostępności serwera IIS 197Instalowanie AspNetCoreModule 199Publikowanie aplikacji za pomocą wiersza poleceń 199Utworzenie witryny internetowej 200Publikowanie aplikacji za pomocą Visual Studio 201Wdrażanie do Azure 202Wdrażanie do Azure za pomocą Visual Studio i metody Web Deploy 203Ciągłe wdrażanie do Azure za pomocą systemu git 206Wdrażanie do kontenera Docker 210Instalowanie obsługi Dockera 210Publikowanie obrazu Dockera 213Podsumowanie 2148. Programowanie poza Windowsem 215Instalowanie .NET CORE w systemie macOS 216Tworzenie pierwszej aplikacji ASP.NET Core w systemie macOS 217Używanie narzędzia dotnet 217Używanie narzędzia Yeoman 220Visual Studio Code 222Konfigurowanie Visual Studio Code 222Funkcje programistyczne oferowane przez Visual Studio Code 223OmniSharp 229Inne środowiska IDE 229Używanie narzędzi działających w powłoce 230Podsumowanie 2309. Zebranie wszystkiego w całość 231Tworzenie witryny internetowej wyświetlającej wyniki trójboju 232Tworzenie witryny administracyjnej 232Konfigurowanie Entity Framework 235Tworzenie stron obsługujących operacje CRUD 240Tworzenie witryny rejestracji 243Wyświetlanie wyników w czasie rzeczywistym 247Tworzenie działającej po stronie klienta aplikacji Angular 247Tworzenie API sieciowego 252Nawiązywanie połączenia z urządzeniami IoT 255Wdrażanie aplikacji 258Podsumowanie 260Skorowidz 261O autorze: Simone Chiaretta — od ponad dwóch dekad jest webdeveloperem, architektem sieci, programistą i autorem książek. Kilkukrotnie otrzymał tytuł Microsoft MVP. Bierze udział w organizacji wielu prestiżowych konferencji, na przykład wysoko cenionej Web.NET European Conference. Lubi eksperymentować z Arduino, dronami i robotami podwodnymi. Na co dzień kieruje zespołem programistów odpowiedzialnych za obsługę publicznej witryny internetowej Rady Unii Europejskiej.

chorwacja zamknięcie granic, hajdúszoboszló aquapark, koszty upomnienia 2020, dalsnuten, zus podstawa wymiaru składek 2018, włochy restrykcje, stawka liniowa, ile kosztuje forint, największe koncerny samochodowe 2020, wynajem mieszkania na miesiąc

yyyyy