Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

liceum-logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

okadka mini

Zaproszenie na Walne Zebranie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu
serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków,
które odbędzie się 18 czerwca 2016 r. (sobota) o godz. 11:00 
w sali muzycznej liceum.

Porządek zebrania

 1.     Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego ważności.  

 2.     Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

 3.     Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.

 4.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 5.     Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2015 r.

 6.     Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2015 r.

 7.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 r.

 8.     Plan działania i preliminarz finansowy na 2016 r.

 9.     Podjęcie uchwał.

10.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.

11.    Zakończenie Walnego Zebrania.

         W przypadku braku kworum ustala się drugi termin Walnego Zebrania

     na godz. 11:30 w tym samym miejscu.

          Prosimy o niezawodne przybycie.

Spotkanie z wybitnym absolwentem I LO

W piątek 15 kwietnia b.r. w ramach spotkań z wybitnymi absolwentami I LO w Miliczu gościliśmy w naszej szkole Jarosława Chołodeckiego, który spotkał się z uczniami klasy 1a, 1c, 3a i 3e.

JC 12

Jarosław Chołodecki to absolwent I LO z 1967 r. Z wykształcenia ekonomista i politolog, dziennikarz, założyciel jednej z najpopularniejszych stacji radiowych Polonii w USA, działacz na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, współzałożyciel Fundacji Smolna, organizator corocznych tygodniowych koncertów z okazji urodzin Fryderyka Chopina, właściciel Beck@Breakfeast.

JC 4

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Miliczu, które wraz z Dyrekcją szkoły powróciło do tradycji spotkań z wybitnymi absolwentami Zielonego Liceum. Niezwykły gość wspominał epizody ze swojej nauki w naszej szkole, akcentując wpływ czasu spędzonego w I LO na jego osobowość i drogę życiową. W retrospekcjach z lat szkolnych padły nazwiska nauczycieli, którzy szczególnie zapisali się w pamięci: prof. Ł. Skibińskiej, prof. H. Hass, prof. A. Najsarka, który był wychowawcą p. Jarosława Chołodeckiego, a którego pożegnaliśmy w minionym tygodniu. Ważne miejsce we wspomnieniach z czasów licealnych zajęła edukacja teatralna uczniów oraz ich aktywność w szkolnych inscenizacjach.

Uczestnicy spotkania mogli posłuchać o dalszych losach starszego Kolegi: studiach na Uniwersytecie w Yale (USA), pracy dziennikarza radiowego w Chicago, aktywności lokalnej w Warszawie na ulicy Smolnej, która stała się nową „małą Ojczyzną naszego Gościa.

Jarosław Chołodecki odpowiedał na pytania uczniów, a rada, jaką dał młodszym kolegom, była taka, że należy wierzyć w siebie. Jak pokazują losy absolwenta Zielonego Liceum, sukces jest w zasięgu ręki.
Bierzmy więc przykład!!!

JC 2

Odszedł od nas Adam Najsarek

Z głębokim żalem informujemy, że 8 kwietnia 2016 r. zmarł Adam Najsarek – nauczyciel i wieloletni wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu. Miał 81 lat.

38. Adam Najsarek

Urodzony na Rzeszowszczyźnie, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pierwszą pracę podjął w Słupsku jako wykładowca przedmiotów ogólnokształcących w Podoficerskiej Szkole MO. W 1959 r. został zatrudniony w Liceum Ogólnokształcącym w Miliczu jako nauczyciel języka polskiego i propedeutyki filozofii.

Funkcję wicedyrektora Zielonego Liceum pełnił w latach 1969-1982. Był bardzo wymagającym, ale niezwykle lubianym i cenionym nauczycielem, jak sam powiedział o sobie w monografii „Moje Zielone Liceum”, wydanej przez nasze Stowarzyszenie: „rolę nauczyciela pojmowałem jako kompetentnego przewodnika po meandrach literatury i gramatyki, po świecie wartości i wiedzy”. Tak wspomina go wieloletnia polonistka Bronisława Solińska: „Młody, energiczny, lubiany przez młodzież polonista, świetny erudyta w dziedzinie nauk humanistycznych, utalentowany dydaktyk i pedagog. Szkoła kierowana przez taką dyrekcję rozwinęła żagle”.

Od roku 1982 Adam Najsarek pełnił funkcję pełnomocnika kuratorium do spraw budowania i uruchomienia Zbiorczej Szkoły Gminnej. Po ukończeniu budowy został jej dyrektorem i to stanowisko zajmował do roku 1991, w którym przeszedł na emeryturę.

Pogrzeb śp. Adama Najsarka odbędzie się we wtorek 12 kwietnia o godz. 13.00 na Cmentarzu Komunalnym w Miliczu.

Spotkanie z poezją

Biblioteka Publiczna w Miliczu zaprasza na
SPOTKANIE Z POEZJĄ PANI NINY ŁOZIŃSKIEJ

Pani Nina jest emerytowaną ekonomistką, mieszkającą obecnie
w Wierzchowicach. W ubiegłym roku wydała swój pierwszy tomik poezji
pt. „Moje dzienniki wierszowane".

Spotkanie z autorką odbędzie się w czwartek, 21 kwietnia o godz. 18:00
w sali kameralnej Ośrodka Kultury.

Serdecznie zapraszamy!

nina

Życzenia na Wielkanoc

zy