Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

HISTORIA STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I LO W MILICZU.

Grupa byłych uczniów I LO wspierana przez ówczesnego dyrektora szkoły Panią Henrykę Skrzynecką postanowiła utworzyć organizację scalającą środowisko absolwenckie szkoły. I tak w kwietniu 2004 roku powstało Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Miliczu. Władze pierwszej kadencji utworzyli: prezes Ireneusz Kowalski oraz Adam Aleksandrowicz, Jarosław Chołodecki, Dariusz Kałka, Zygmunt Klanowski, Małgorzata Posacka, Alicja Szatkowska, Henryk Szuber, Bogusław Szyszka i Tomasz Wielicki. Już pod patronatem organizacji kontynuowano tak cenne spotkania z wybitnymi absolwentami szkoły, które zostały zainicjowane wcześniej przez Zygmunta Klanowskiego. Młodzi licealiści mogli spotkać się ze swoimi znakomitymi poprzednikami, niezwykłymi osobowościami, byłymi uczniami "zielonego liceum", którzy osiągnęli życiowy sukces, wiążąc go zawsze ze swoją Alma Mater, szkołą, która stała u progu często niezwykłych dróg życia. Wśród honorowych gości spotkań z młodzieżą znaleźli się między innymi: senator Ryszard Sławiński, Marek Skopiec, Piotr Majer, dr Dariusz Kałka, prof. Józef Dziechciarz, prof. Jerzy Juchnowski, Halina Wołkowińska, prof. Tomasz Wielicki, Stanisław Łukaszewicz, prof. Franciszek Seredyński, Krystyna Kowalska, starosta Piotr Lech, ks. prof. Ryszard Kempiak, Dariusz Stasiak, Edward Bienkiewicz, Wanda Wiśniewska, Józef Rosowski, Kazimierz Laskowicz, Jerzy Ratajczyk, komandor Zdzisław Łucki, dr Marek Kiełbiński, Ewa Gurbiel, Piotr Flaga.

Nie sposób przecenić, jak ważna była to lekcja wychowawcza motywująca młodych licealistów do samodoskonalenia, uporu, wiary w siebie, której dodawali im starsi koledzy. Ich przykład pokazał, że sukces jest w zasięgu ręki absolwenta I L.O. w Miliczu. Z całą pewnością wielu z nich pójdzie śladami poprzedników. Doskonałą okazją do rozwinięcia skrzydeł przez nowo powstałe Stowarzyszenie była organizacja Jubileuszu 60-lecia I L.O. w Miliczu, który odbył się 10 września 2005 roku. Dochód ze zjazdu absolwentów Zarząd Stowarzyszenia postanowił przeznaczyć na zainstalowanie nowego zegara na wieży szkoły. I tak po 40 latach zegar będący kopią pierwowzoru powrócił na dach Zielonego Liceum i odmierza kolejne minuty, godziny, dni i lata szkoły oraz mieszkańców Milicza, spośród których tak wielu jest związanych z I L.O.

Również walne zebrania członków Stowarzyszenia są okazją do odwiedzenia Zielonego Liceum, wymiany opinii oraz podjęcia inicjatyw na rzecz szkoły. Zawsze towarzyszy im miła atmosfera zachęcająca do wspólnej biesiady, czasem pod kasztanami. Szkoła pamięta o absolwentach, a oni pamiętają o szkole. Corocznie Stowarzyszenie nagradza wybitnych uczniów klas maturalnych wartościowymi książkami podczas uroczystości pożegnania w auli szkoły. Tradycja ta ma na celu nie tylko docenienie uzdolnionej i pracowitej młodzieży, ale również zachęcenie nowych absolwentów do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia i zaangażowanie się w działania na rzecz swojej szkoły.

W listopadzie 2009 roku wybrano władzę drugiej kadencji. W skład nowego Zarządu weszli: Józef Fedorowski - prezes, Jolanta Hentschke-Wolniewicz, Janina Łozińska, Ewa Jańczak-Obst, Adam Aleksandrowicz, Józef Nowak i Małgorzata Posacka. Do ostatnich sukcesów stowarzyszenia można zaliczyć współorganizowanie jubileuszu 65-lecia szkoły we wrześniu 2010 roku. W związku z nim wydano bezcenne ze względu na wartość emocjonalną i dokumentalną wspomnienia "Zielona Szkoła w mojej pamięci."Publikacja ta była zwieńczeniem ogłoszonego wcześniej konkursu. Sukces wspomnień pozwala mieć nadzieję, że kolejni absolwenci chwycą za pióro, wzbogacając materiał wspomnieniowy o II edycję.