Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

Gorąco polecamy wszystkim absolwentom I LO w Miliczu nową publikację „Moje Zielone Liceum", zawierającą prace nauczycieli i absolwentów, jakie napłynęły na ogłoszony przez Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Miliczu konkurs, a także szkice z historii szkoły oraz wywiady z dyrektorami, nauczycielami i absolwentami I LO w Miliczu. Promocja książki odbyła się w styczniu, na uroczystości podsumowującej konkurs, którego laureatką została p. Bronisława Solińska, wieloletnia polonistka I LO w Miliczu. 

salo2

Książkę można kupić w milickiej księgarni i sekretariacie I LO w cenie 30 zł. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany kupnem tej publikacji drogą wysyłkową, prosimy o przesłanie zamówienia mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz wpłatę 35 zł (uwzględnione koszty wysyłki) na konto stowarzyszenia: 

nr 83 9582 0000 2000 0000 1371 0001

w Banku Spółdzielczym w Miliczu.

W tytule wpłaty prosimy o wpisanie:

„Zakup publikacji wspomnieniowej”.

W sobotę 15 czerwca w Sali Muzycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu.

Zasadniczym tematem obrad było podsumowanie pracy w 2012 roku i plany na rok 2013, w tym rozpoczęcie zbierania materiałów do biografii członka stowarzyszenia i wybitnego miliczanina – śp. Bolesława Zajiczka.

DSC 0099

Przybyłych na zebranie członków Stowarzyszenia powitał prezes zarządu Józef Fedorowski, szczególnie serdecznie witając wiceburmistrz gminy Milicz, a zarazem wieloletnią dyrektor „Zielonego Liceum" Henrykę Skrzynecką, obecnego dyrektora Sławomira Strzeleckiego i jedną z pierwszych absolwentek Jadwigę Taterkę. Obradom przewodniczyła Magdalena Fortuniak, a protokołowała Małgorzata Posacka, w skład komisji uchwał i wniosków weszli zaś Adam Aleksandrowicz i Ewa Jańczak-Obst. Prezes Józef Fedorowski przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za 2012 rok, a skarbnik Janina Łozińska sprawozdanie finansowe za ubiegły rok.

Zarząd stowarzyszenia obradował w minionym roku na 14 posiedzeniach w siedzibie stowarzyszenia. Do szczególnych osiągnięć minionego roku prezes zaliczył funkcjonującą i regularnie odwiedzaną przez wielu absolwentów witrynę internetową stowarzyszenia, wydanie publikacji wspomnieniowej „Moje Zielone Liceum", która zawierała prace, jakie napłynęły na ogłoszony przez Stowarzyszenie konkurs, a także rys historyczny dot. powojennych losów liceum oraz wywiady z dyrektorami, nauczycielami i absolwentami szkoły. Stałą częścią działalności Stowarzyszenia jest dbanie o groby zmarłych nauczycieli „Zielonego Liceum" i wsparcie finansowe szkoły w zakupie nagród dla wybitnych absolwentów. To, jak jest ono ważne, podkreślił dyrektor Sławomir Strzelecki, dziękując zarządowi i wyrażając zadowolenie, że w roku 2013 z inicjatywy Stowarzyszenia wznowiono cykl spotkań uczniów I LO z wybitnymi absolwentami. Ostatnie spotkanie z Piotrem Łabuzem trwało ponad 3 godziny i spotkało się z ogromnym zainteresowaniem uczniów.

Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła pracę zarządu, wyrażając szczególne uznanie dla Janiny Łozińskiej za sumienne prowadzenie rozliczeń finansowych oraz dla Prezesa Stowarzyszenia za wzorowe kierowanie pracami.

DSC 0097

Po uzyskaniu absolutorium dla zarządu i przegłosowaniu uchwał, w ramach wolnych wniosków członkowie zarządu podkreślali, że priorytetowym zadaniem minionego roku było wydanie drugiej edycji wspomnień „Moje Zielone Liceum", które zwieńczyła impreza promująca książkę w styczniu 2013 roku. Kolejną inicjatywą Stowarzyszenia będzie zebranie materiałów do biografii szczególnie zasłużonego dla Milicza absolwenta I LO – Bolesława Zajiczka – oraz przygotowanie się do pozyskania dotacji na ten cel w roku 2014. Henryka Skrzynecka zachęcała, aby nie zwlekać z realizacją wspomnianego zadania, gdyż „...czas tak szybko płynie, a ludzie zbyt szybko odchodzą". „Jak najprędzej należy przeprowadzać wywiady z osobami, które dobrze znały druha Bolka, aby materiał do książki był ciekawy i różnorodny" – podkreślała. Wszyscy uczestnicy zebrania zaaprobowali tę inicjatywę. Po dyskusji i przyjęciu protokołu Komisji Uchwał i Wniosków udali się na poczęstunek do sali konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Miliczu. Na część nieoficjalną złożyło się również oglądanie wzbogaconej siedziby Stowarzyszenia po zmianach, które zostały wprowadzone w minionym roku.

DSC 0101

Na styczniowym i lutowym zebraniu zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I LO podsumowano pracę nad publikacją i imprezą promocyjną książki „Moje Zielone Liceum” oraz zaakceptowano rozliczenie finansowe. Zatwierdzono plan pracy na rok 2013 r., który przedstawia się następująco:
 
PLAN PRACY NA 2013 ROK
 
1. Wspieranie, w miarę posiadanych środków i możliwości, Dyrekcji szkoły w jej bieżących potrzebach i organizacyjnych przedsięwzięciach.
2.  Prowadzenie, aktywizacja i modernizacja strony internetowej SALO1.
3.  Opracowanie kalendarza uroczystości obchodzonych przez Stowarzyszenie.
4.   Weryfikacja członków SA i pozyskiwanie nowych absolwentów szkoły do Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu.
5.   Zorganizowanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu.
6.  Promocja i sprzedaż książki „Moje Zielone Liceum”.
7.   Kontynuowanie akcji nagradzania wyróżniających się uczniów w nauce i sporcie.
8.   Wznowienie, wspólnie z Dyrekcją Szkoły, spotkań z absolwentami, którzy odnieśli sukcesy życiowe.
9.  Wspieranie i pomoc w organizacji klasowych spotkań koleżeńskich.
10. Opieka nad grobami zmarłych nauczycieli Liceum.
 
Zarząd ustalił, że na najbliższym zebraniu zostanie dokonana weryfikacja członków Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu, dlatego zwraca się z prośbą do wszystkich członków stowarzyszenia o uregulowanie zaległych składek.

Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Miliczu informuje, że publikację „Moje Zielone Liceum", zawierającą prace konkursowe nauczycieli i absolwentów, szkice z historii szkoły oraz wywiady z dyrektorami, nauczycielami i absolwentami I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu można kupić w milickiej księgarni, sekretariacie I LO, Punkcie Informacji Turystycznej Bibliotece Publicznej w Miliczu oraz Izbie Regionalnej w cenie 30 zł. Zachęcamy do nabycia zarówno tej, jak i poprzedniej edycji publikacji wspomnieniowej.

publo

W środę 23 stycznia w sali kameralnej Ośrodka Kultury w Miliczu odbyło się podsumowanie konkursu „Moje Zielone Liceum” oraz promocja publikacji pod tym samym tytułem, w której znalazły się nadesłane prace konkursowe oraz wywiady z dyrektorami, nauczycielami i absolwentami I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu, jak również szkice dokumentujące historię szkoły.

kon

Uroczystość zorganizował Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I LO oraz Ośrodek Kultury w Miliczu. Przybyli na nią autorzy prac konkursowych, bohaterowie wywiadów, dyrektorzy i nauczyciele oraz absolwenci Zielonego Liceum. Prezes Stowarzyszenia Józef Fedorowski serdecznie przywitał burmistrza gminy Milicz Pawła Wybierałę oraz dyrektora I LO w Miliczu im. Armii Krajowej Sławomira Strzeleckiego oraz wszystkich przybyłych gości, w tym sponsorów i darczyńców, którzy przyczynili się do powstania książki.

kon1

Laureatka odebrała z rąk prezesa statuetkę, dyplom oraz nagrody książkowe, Pozostali uczestnicy konkursu: Piotr Łabuz, Marian Kowalski, Jolanta Hentschke-Wolniewicz, Józef Krawczyszyn oraz Jan Pająk otrzymali dyplomy uznania oraz zestawy nagród książkowych. Dwaj ostatni autorzy mieszkają w Australii i Nowej Zelandii, więc w ich imieniu nagrody odebrały osoby z rodziny. Krewna Józefa Krawczyszyna wręczyła członkom zarządu dwie sadzonki dracen, których uprawą i badaniem zajmuje się autor.

kon2

kon4

kon6

Egzemplarze autorskie otrzymali również bohaterowie wywiadów, jakie na potrzeby publikacji przeprowadzili dziennikarze „Tygodnika Milickiego” oraz Alicja Süsser i Magdalena Fortuniak: byli dyrektorzy I LO Adam Najsarek, Janusz Blek oraz Henryka Skrzynecka, obecny dyrektor Sławomir Strzelecki, a także nauczyciele: Zygmunt Klanowski, Roman Brzuszek, Maksymilian Hanysz, Tadeusz Szypa i absolwenci: Aleksander Kowalski, Małgorzata Wojciechowska i Marek Bukowski. Nie wszyscy mogli niestety wziąć udział w uroczystości.

kon7

kon10

Na koniec przyszedł czas na podziękowania przedstawicielom samorządów, które wsparły wydanie książki w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych: burmistrzowi Pawłowi Wybierale i staroście Piotrowi Lechowi, oraz sponsorom i darczyńcom: Bankowi Spółdzielczemu w Miliczu, właścicielom firm: PHU „DEFTRANS”, ZPM „TARCZYŃSKI” S.A., Przedsiębiorstwa Drogowego Ziajka, Apteki pod „Złotą Wagą” oraz Fundacji Doliny Baryczy. Dyplomy odebrały również obie redakcje zaangażowane we wsparcie medialne konkursu i opracowanie książki: Tygodnik Milicki i Głos Milicza, który udostępnił szkice z historii szkoły autorstwa Bronisławy Solińskiej, oraz osoby zaangażowane w prace edytorskie: Tomasz Pawlak, Magdalena Paczyńska i Andrzej Zajączkowski.

kon8

kon13

Po części oficjalnej, której artystyczną oprawę nadały występy instrumentalne duetu skrzypcowego i wokalny popis Poli Dziedzic – uczniów I LO – oraz pokaz multimedialny i wystawa zdjęć z historii liceum nadszedł czas na rozmowy przy kawie i ciastkach, których tematem było – rzecz jasna – Zielone Liceum.

kon11

kon12