Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu

życzy wszystkim uczniom, nauczycielom i absolwentom

I Liceum im. Armii Krajowej w Miliczu

zdrowych, pogodnych i pełnych duchowych przeżyć

Świąt Wielkanocnych

oraz wielu radosnych spotkań przy wielkanocnym stole.

W czwartek 13 marca w sali konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Miliczu, mieszczącej się w budynku Liceum, odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu z osobami zaproszonymi do pracy w Komitecie Redakcyjnym. W zebraniu poza Zarządem wzięli udział m.in. wiceburmistrz Henryka Skrzynecka, Piotr Zajiczek i Halina Smolińska. Prezes Józef Fedorowski przedstawił zebranym plan realizacji zadania pn. „Wydanie biografii druha Bolesława Zajiczka”, na które Stowarzyszenie pozyskało 2 tys. zł dofinansowania od Gminy Milicz w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Omówiono harmonogram i przedstawiono kosztorys publikacji. Zarówno Zarząd, jak i zaproszeni goście byli ustalili, że Zarząd Stowarzyszenia przygotuje listy do sponsorów, od których Zarząd wraz Komitetem Redakcyjnym będzie starał się pozyskać środki na wydanie biografii. Zostały podzielone zadania – zebranie materiałów i przeprowadzenie wywiadów z konkretnymi osobami związanymi z druhem Bolkiem. Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się pod koniec kwietnia.

We wtorek 14 stycznia 2014 r. w restauracji Libero odbyło się spotkanie noworoczne władz Stowarzyszenia. Przybyłych członków stowarzyszenia, m.in. Henrykę Skrzynecką, Jolantę Hentschke-Wolniewicz, Janinę Łozińską, Adama Aleksandrowicza, Magdalenę Fortuniak, Małgorzatę Posacką, Barbarę Michel i Barbarę Suwalską serdecznie powitał prezes stowarzyszenia Józef Fedorowski. W krótkim wystąpieniu prezes przypomniał ważne wydarzenia w 2013 r. :

- 23 stycznia 2013 r. – uroczyste podsumowanie konkursu „Moje Zielone Liceum” oraz promocja książki pod tym samym tytułem – impreza odbyła się w Ośrodku Kultury w Miliczu.

- 15 czerwca 2013 r. – Walne Zebranie sprawozdawcze stowarzyszenia, połączone z weryfikacją jego członków.

- 29 października 2013 r. – spotkanie w KOM zarządu z rodziną i przyjaciółmi absolwenta Zielonego Liceum – druha Bolesława Zajiczka. Spotkanie poświęcone przygotowaniem biografii o druhu Bolku.

Prezes zapoznał zebranych o głównych zadaniach Zarządu w 2014 r.:

- Przygotowanie jubileuszu 10-lecia utworzenia Stowarzyszenia;

- Zorganizowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego;

- Przygotowanie do druku biografii druha Bolesława Zajiczka.

Na zakończenie Józef Fedorowski podziękował wszystkim za pracę na rzecz Stowarzyszenia oraz życzył zarządowi sukcesów wydawniczych, a wszystkim powodzenia w pracy i pomyślności w życiu osobistym w nowym 2014 roku. Dalsza część spotkania upłynęła na rozmowach i dyskusjach członków stowarzyszenia.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu składa wszystkim absolwentom, dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu I LO, przyjaciołom i sympatykom naszego stowarzyszenia najserdeczniejsze życzenia zdrowia, bliskości rodziny i przyjaciół przy wigilijnym stole oraz radości z Narodzenia Pańskiego. Poniżej publikujemy wiersz - życzenia członkini zarządu Niny Łozińskiej.

wig

Idą Święta,
Wigilia za pasem,
znów choinka będzie pachnieć lasem,
opłatek już czeka, by się nim dzielić,
stół obrusem będzie się bielić
pierwsza gwiazdka zabłyśnie,
z radia kolędy popłyną...

Lecz zanim siądziesz do stołu z Rodziną,
wspomnij czas, który dawno minął,
wróć na chwilę do starego domu
do izby wysypanej słomą,
z sianem pod obrusem,
snopkiem owsianym w kącie,
zobacz, jak ojciec opłatek łamie,
smaruje miodem
i podaje mamie,
potem Tobie,
życząc zdrowia wszystkim
i oczywiście sobie...

Wesołych Świąt!

Wiodącym tematem posiedzeń w listopadzie i grudniu było przygotowanie biografii druha Bolesława Zajiczka. Na posiedzeniu listopadowym dokonano oceny spotkania w KOM.

Wstępnie ustalono i wytypowano osoby do zespołu redakcyjnego: Magdalena Fortuniak - prowadząca, Małgorzata Posacka, Kazimierz Laskowicz, Henryka Skrzynecka, Halina Smolińska, Edyta Defratyka. 

Przystąpiono do zbierania materiałów i dokumentacji do publikacji: uzyskano deklarację współpracy ze strony pracowników SP2, ustalono wstępna listę osób do wspomnień, nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Druh – Druhowi. Na spotkaniach omówiono kwestie środków finansowych, jakie należy pozyskać na wydanie publikacji. Uznano za celowe założenie subkonta na powyższe przedsięwzięcie.

Nina Łozińska zaprezentowała nam jej autorstwa wiersz z życzeniami. Zarząd postanowił umieścić na www.salo1milicz.pl