Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Członków, które odbędzie się 14 czerwca 2019 r. /piątek/ o godz. 16.00 w budynku Liceum.

Porządek zebrania

1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego ważności.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok oraz za kadencję.

6. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2018 rok.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w  2018 roku.

8. Informacja Sądu Koleżeńskiego.

9. Plan działania i preliminarz finansowy na 2019 rok.

10. Dyskusja.

11. Wybory Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

12. Podjęcie uchwał.

13. Sprawy różne i wolne wnioski.

14. Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków.

15. Zakończenie Walnego Zebrania.

        W przypadku braku kworum ustala się drugi termin Walnego Zebrania

        na godz. 16.30 w tym samym miejscu.Zarząd Stowarzyszenia

easter

Niech blask betlejemskiego światła

opromieni Wasze serca, niosąc miłość i pokój,

a puste miejsce przy stole

zapełnią ukochani i wyczekiwani bliscy…

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

wszystkim sympatykom i członkom naszego Stowarzyszenia

oraz Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i uczniom I LO w Miliczu

życzymy zdrowia, miłości i pokoju,

a w Nowym 2019 r. wszelkiej pomyślności!

candle 930971 960 720

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu

Noworoczne spotkanie Zarządu Stowarzyszenia w poszerzonym składzie odbyło się we wtorek 15 stycznia w Naszej Karczmie. Zebrani złożyli sobie noworoczne życzenia i miłej atmosferze rozmawiali o sprawach Stowarzyszenia, między innymi o Izbie Pamięci Absolwenta, sprzedaży książki o Druku Bolku, planach dalszej działalności. Perełką spotkania była prezentacja kilku najnowszych wierszy w wykonaniu autorki Koleżanki Niny. Zarząd Stowarzyszenia składa wszystkim członkom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

 

 

       Fragment z okolicznościowego wiersza (przytoczonego w całości poniżej): „...dopóki życie trwa/ każdą chwilą się ciesz...”, niczym motto przyświecał spotkaniu po 53 latach od matury w 1965 r., przybyłym absolwentom I LO w Miliczu, koleżankom i kolegom z klas XIc i XId, jak również zaproszonym gościom.

       Swoją obecnością zaszczycili nas: nasza pani od wf – prof. Lucyna Kiełbińska (sympatyczne zaskoczenie dzięki córce, która przywiozła ją z Wrocławia), nauczyciel chemii (można powiedzieć, że się uparł, żeby nas jej nauczyć) – prof. Maksymilian Hanysz z małżonką Anną oraz nauczyciel historii i wychowawca klasy XIc – prof. Zygmunt Klanowski, który zarówno w 2011 r. jak i teraz był głównym inicjatorem naszego małego zjazdu. Niestety,  zabrakło wśród nas wychowawcy kl. XI d prof. Adama Najsarka, który zmarł w 2016r. Nie było też  prof. Romana Brzuszka (odszedł w 2015r.).

          Koleżanek i kolegów, którzy z różnych stron Polski zadeklarowali chęć spotkania się było w sumie 20, przybyło 19 osób. Z klasy XIc miło było spotkać: Jerzego Czajkę, Piotra Dębskiego, Jolantę Hentschke (Wolniewicz), Marię Klejewską (Szczepaniak), Jana Kwietnia, Annę Milian, Józefę Piśniak (Tomaszewską), Józefa Rosowskiego, Franciszka Seredyńskiego i Krystynę Szczuraszek (Wasilewską). Z powodu choroby nie dojechał Kazimierz Wiśniowski. Klasa XId stawiła się w składzie: Adam Aleksandrowicz, Janina Drozdowska (Łozińska), Władysław Nowostawski, Włodzimierz Sarnowski, Stanisława Witkowska (Cierpka), Jeremi Wojtkiewicz, Teresa Wróbel (Bartnicka), Jan Wybierała i Elżbieta Zimna (Czechowska).

           Spotkanie  rozpoczęło się o godzinie 11.00 Mszą Świętą w kościele pw. św. Michała Archanioła w Miliczu. Po mszy uczestnicy spacerkiem przez Milicz przeszli do Zielonego Liceum, gdzie zebrali się wszyscy w salce muzycznej (przy auli). Wzajemne „rozpoznawanie się”, powitania i uściski zajęły sporo czasu. Na wstępie wierszem i ciepłymi słowami koleżanka Łozińska powitała wszystkich zebranych, dziękując za przybycie oraz poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych koleżanek i kolegów, a także nieżyjących już dyrektorów i nauczycieli naszej szkoły. Dla porządku należało sprawdzić listy obecności obu klas – obowiązek spadł na jedynego z naszych wychowawców czyli Zygmunta Klanowskiego. Uczynił to chętnie, przy okazji opowiadając zabawne historie i komentując niektóre sytuacje. Udzieliło się to i prof. Kiełbińskiej i prof. Hanyszowi, którzy również podzielili się z nami wspomnieniami z wielu lat pracy w tejże szkole (prof. Hanysz – 42 lata !).

            W naszym wieku czas chyba szybciej płynie. Po kilku wypowiedziach absolwentów ( a chciałoby się o wiele więcej), krótkim przypominaniu sobie szkoły (łącznie z wejściem na wieżę), okazało się, że już przyszła pora uroczystego obiadu, przygotowanego na nasze zamówienie w PCEiPP. Po obiedzie jeszcze obowiązkowo grupowe zdjęcie, później odwiedzenie niektórych grobów nauczycieli i zapalenie symbolicznego znicza pod krzyżem na cmentarzu. Chwila oddechu – trochę czasu wolnego - każdy we własnym zakresie. O 18.00 ponownie spotkaliśmy się w sali  PCEiPP, gdzie rozmowy oraz biesiada przy dobrej konsumpcji i muzyce trwała dopóki nam pozwolono.

       Atmosfera całego spotkania, zdaniem uczestników, była na tyle sympatyczna i w żaden sposób niewymuszona, iż niektórzy już nazajutrz pytali kiedy następne. Organizacji spotkania podjęli się (podobnie jak w 2011r.): Adam Aleksandrowicz i Nina Łozińska oraz Jan Kwiecień i Józef Rosowski.

           I jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie: prof. Zygmunt Klanowski wystąpił z inicjatywą posadzenia dębu absolwenta na terenie szkoły, w miejscu wskazanym przez dyrekcję, dla uczczenia 100 lecia odzyskania niepodległości Polski, co uczestnicy spotkania przyjęli jednomyślnie. Realizacją pomysłu zajmie się Zarząd  Stowarzyszenia Absolwentów I LO w porozumieniu z dyrekcją liceum.

                                                                                                                                                                                                                    Nina Łozińska

 

zjazd1

                                              Dopóki życie trwa                                                        

                                           każdą chwilą się ciesz                                                  

                                          ono szybko umyka                                                   

więc śpiesz się śpiesz    

 

spotkajmy się raz jeszcze

może się uda dwa    

                                                        fajnie że ty jesteś                                                           

i że jestem ja     

                                                           

tylu naszych już nie ma

                                           odeszli w inny świat                                                     

                                     a my życiem się cieszmy                                              

                                             chociaż przybywa lat                                                    

 

zapomnij że coś boli

pomyśl że wszystko gra

bo wciąż jesteś jeszcze

i też jestem ja

 

byliśmy kiedyś młodzi

mieliśmy wiele szans

nieważne coś osiągnął

ważne że życie trwa

 

świat taki piękny jest

ludzie nie wszyscy źli

pamiętajmy dobre chwile

i ja i ty i my