Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

W 30. rocznicę ukończenia szkoły 30 absolwentek i absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego  w Miliczu z 1986 roku uczestniczyło w zjedzie swojego rocznika. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu: prezes Józef Fedorowski i skarbnik Janina Łozińska. 

W sobotę 11 czerwca o godz. 12:00, w sali muzycznej I LO byli uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami: Zofią Kempiak (nauczycielką biologii, wychowawczynią klasy IV a; profil podstawowy), Barbarą Nagel (nauczycielką matematyki, wychowawczynią klasy IV b; profil podstawowy) i Maksymilianem Hanyszem (nauczycielem chemii, wychowawcą  klasy IV c; profil biologiczno-chemiczny i matematyczno-fizyczny) oraz nauczycielami (w kolejności alfabetycznej nazwisk): Januszem Blekiem (nauczycielem fizyki), Kazimierzem Kobusińskim (nauczycielem historii), Bożeną Panek (nauczycielką zpt), Alicją Susser (nauczycielką języka polskiego) i Tadeuszem Szypą (nauczycielem geografii).

Spotkanie w szkole, które trwało 3 godziny, prowadziła jedna z absolwentek 1986 roku –  Małgorzata Posacka (Wachowiak z klasy IV b). Absolwenci przywitali gości i siebie nawzajem krótkimi rymowanymi „Zasadami Absolwenta Rocznika 1986”:

„Nie szukamy siwych włosów.  Łysin też nie ogladamy. Nie patrzymy na wałeczki, które tutaj i tam mamy. Zmarszczek też nie oglądamy na tym licu wiecznie młodym. Nie pytamy: kto?, dlaczego?, kiedy zgubił swą urodę? Nie mówimy o sukcesach: funkcjach, stołkach, saldach, kasach, bo nie mają dziś znaczenia w tych retrospektywnych czasach. Nie sięgamy po historię mężów, dzieci, wnuków… (Boże!), bo ktoś z nas, kto chętnie przybył, zaraz uciec od nas może. Każdy moment tu spędzony ma przywrócić smak tej chwili, gdyśmy w murach naszej budy o trzydzieści młodsi byli”.

Wychowawców, nauczycieli oraz przedstawicieli Stowarzyszenia absolwenci przywitali kwiatami i brawami. Następnie wychowawcy odczytali listę obecności swoich klas, a przewodniczący klas wręczyli swoim koleżankom i kolegom okolicznościowe znaczki, dyplomy i książkowe publikacje ze zjazdów absolwentów, które były prezentami od szkoły.

Prezes SA I LO przedstawił zebranym profil działania Stowarzyszenia i zachęcał do wstąpienia w jego szeregi. Prowadząca i kolega Sławomir Strzelecki (klasa IV c) odczytali ciekawsze, zaskakujące i zabawne fragmenty kronik szkolnych z lat 1982 – 1986. Odczytano życzenia od, z różnych przyczyn nieobecnych, a zaproszonych gości: dyrektor I LO – Iwony Lewandowskiej-Maćkowiak oraz Bronisławy Solińskiej (nauczycielki języka polskiego). Zebrani przy kawie, cieście i owocach oglądali pokaz zdjęc z licealnych lat, na których lepiej lub gorzej rozpoznawali siebie z tamtego okresu i wspominali swój pobyt w szkole. Atrakcją było wejście na wieżę I LO. Dla wielu było to pierwsze w życiu wejście na tę wieżę. Wykonano wspólne zdjęcia tradycyjnie na schodach przed głównym wejściem do szkoły.

Drugim punktem zjazdu było spotkanie o godz. 19-tej w Centrum Edukacyjno Ekologicznym przy PCEiPP w Miliczu. Przy muzyce z lat 80., którą zebranym zapewnił zespół Afekt, absolwenci bawili się, wspominając lata szkolne. Stronę gastronomiczną zapewniła obsługa z  Lawendowego Zakątka.

W trakcie tego spotkania absolwenci wraz ze swoimi wychowawcami udali się na cmentarz, złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze na grobach zmarłych nauczycieli: Bronisława Możdżyńskiego (nauczyciela po), Mieczysława Tomaszewskiego (nauczyciela fizyki) i Romana Brzuszka (nauczyciela języka rosyjskiego). Wspomnieniom, rozmowom i wspólnej zabawie nie było końca; ostatni absolwenci zakończyli zabawę o świcie.

Spotkanie po latach miało swój finał w niedzielę, kiedy to odbyła się blisko sześciogodzinna wycieczka do wybranych miejsc wschodniej części Doliny Baryczy. Zaczęto ją w Miliczu o godz. 11-tej od godzinnego zwiedzania klasycystycznego pałacu Maltzanów. Dzięki uprzejmości Dyrektora Technikum Leśnego, Daniela Targosza grupa 13 absolwentów I LO rocznik 1986 mogła zwiedzić ciekawsze historycznie i kulturowo miejsca w pałacu, po których oprowadziła i ciekawie opowiadała Jolanta Cwenar (absolwentka I LO rocznik 1981).

Dalszą część samochodowo-pieszej wycieczki prowadziła koleżanka Beata Walkowiak (klasa IV b), a kierowcami aut byli Krzysztof Olszewski (klasa IV b) i Dariusz Dwojak z cieszkowskiej firmy Kuś. Absolwenci zobaczyli dworek i stary, ogromny platan w Miłosławicach, Szwedzką Górkę w Sułowie i jego zabytki. Pożegnalny posiłek miał miejsce w Karczmie Rybnej w Rudzie Żmigrodzkiej. Uczestnicy zajrzeli również do Rezerwatu Olszyny Niezgodzkie oraz Naturum w Rudzie Sułowskiej. Powrót do Milicza był ostatnim punktem  bogatego w przeżycia spotkania koleżeńskiego absolwentów I LO rocznik 1986.

To był „tłusty” i atrakcyjnie spędzony czas – podsumował jeden z uczestników, inni w rozmowach dziękowali grupie pomysłodawców i organizatorów za świetną inicjatywę i doskonałą organizację.

W spotkaniu po 30 latach wzięli udział następujacy absolwenci I LO z 1986 roku:

Klasa IV a: Beata Markocka (Chroma), Beata Kubów (Głowienkowska), Elżbieta Prabucka (Kokot),  Dorota Bilińska (Lisowska), Ewa Powszek, Ewa Kolasa (Skomra), Renata Wilk, Alicja Kural (Zgrzebna), Iwona Kulikjan (Zimmermann),
Klasa IV b: Marzena Baszczak (Chmielkowska), Krzysztof Krynicki, Krzysztof Olszewski, Jerzy Owsiany, Jolanta Mikołajczyk (Panek), Edyta Dobroszczyk (Szypa), Małgorzata Posacka (Wachowiak), Beata Walkowiak,
Klasa IV c: Dariusz Moczulski, Damian Stachowiak, Małgorzata Szlachetka, Agnieszka Grzemska (Wydra), Monika Stewing (Adamowicz), Aurelia Dorosz (Apathy), Grzegorz Dorosz, Iwona Tarka (Dorota), Małgorzata Jaworska (Ewertowska), Jacek Gilewski, Violetta Grzempowska, Sławomir Strzelecki, Gabriela Mijas (Szabat).

Organizatorzy, czyli grupka stęsknionych za szaleństwem młodości sentymentalnych zapaleńców, dziękują wychowawcom i nauczycielom, wszystkim koleżankom i kolegom za obecność i wspólnie spędzony czas oraz  wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkania trzydziestu absolwentów na trzydziestolecie zakończenia szkoły.

We wtorek 20 września Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I LO z prezesem Józefem Fedorowskim na czele spotkał się z Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej Panią Iwoną Lewandowską-Maćkowiak. Celem spotkania było omówienie dotychczasowej współpracy i nadanie jej nowych kierunków.

Członkowie Zarządu wraz z p. Dyrektor zaakceptowali kierunki dotychczasowych działań z zaznaczeniem, aby przynajmniej dwa razy w roku szkolnym zorganizować spotkania ze znanymi absolwentami – w uzgodnieniu z nauczycielami i uczniami. Poruszona została również sprawa opieki zaniedbanych grobów nauczycieli Liceum.

Nową inicjatywą zaproponowaną przez Zarząd Stowarzyszenia jest stworzenie Izby Pamięci Absolwenta. Do jej organizacji powinni włączyć się absolwenci, nauczyciele historii i uczniowie Liceum. Pani Dyrektor z dużym entuzjazmem zaaprobowała ten pomysł. Wstępnie ustalono, że w Izbie pamięci powinny znaleźć się zbiory pamiątek, prace absolwentów, publikacje, stare podręczniki, fotografie itp., które będą katalogowane i dokumentowane w wirtualnej galerii. Ważne jest, aby do każdej pamiątki dołączony był krótki, ciekawy opis. W pierwszym etapie Stowarzyszenie zajęłoby się wraz ze Szkołą gromadzeniem eksponatów, a w późniejszym – pozyskaniem środków na wyremontowanie Izby Pamięci Absolwenta. Na zakończenie tego owocnego i przemiłego spotkania ustalono wstępny harmonogram realizacji tematów.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu
serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków,
które odbędzie się 18 czerwca 2016 r. (sobota) o godz. 11:00 
w sali muzycznej liceum.

Porządek zebrania

 1.     Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego ważności.  

 2.     Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

 3.     Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.

 4.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 5.     Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2015 r.

 6.     Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2015 r.

 7.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 r.

 8.     Plan działania i preliminarz finansowy na 2016 r.

 9.     Podjęcie uchwał.

10.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.

11.    Zakończenie Walnego Zebrania.

         W przypadku braku kworum ustala się drugi termin Walnego Zebrania

     na godz. 11:30 w tym samym miejscu.

          Prosimy o niezawodne przybycie.

W sobotę 18 czerwca 2016 roku w pokoju nauczycielskim I Liceum odbyło się Walne Zebranie  Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu, w II terminie, o godz. 11.30. Zebranie otworzył prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Józef Fedorowski. Na przewodniczącego Zebrania wybrano Damiana Stachowiaka, a na sekretarza – Barbarę Suwalską. Zgodnie z przyjętym jednogłośnie porządkiem zebrania dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Przewodniczącym Komicji został Adam Aleksandrowicz, a sekretarzem – Małgorzata Posacka. Po tym wstępie przewodniczący Zebrania Damian Stachowiak poprosił prezesa zarządu o przedstawienie i omówienie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2015.


Sprawozdanie finansowe za rok 2015 przedstawiła skarbnik zarządu Janina Łozińska. Następnie przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia o przedstawienie ewentualnych uwag dotyczących działalności zarządu w roku 2015. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytała pani Henryka Skrzynecka, z uwagi na nieobecność przewodniczącej Jolanty Hentschke-Wolniewicz. Komisja nie wniosła żadnych uwag  do gospodarki finansowej Stowarzyszenia i wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium. Koleżanka Barbara Michel poinformowała, że do Sądu Koleżeńskiego w roku 2015 nie wpłynął żaden wniosek. 
Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez prezesa planu pracy na rok 2016 i przez skarbnika preliminarza finansowego na 2016 rok. 

Przewodniczący zebrania otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. Wszyscy członkowie stowarzyszenia podkreślali, ze miniony rok był wyjątkowo udany dla Stowarzyszenia ze względu na sukces publikacji o druhu Bolku i duży wkład Zarządu w organizację obchodów 70-lecia I LO w Miliczu. Podkreślano, że należy jeszcze bardziej wzmocnić współpracę z dyrekcją Szkoły i organizować spotkania z wybitnymi absolwentami.

W związku z tym, że do sprawozdań i planu pracy członkowie Stowarzyszenia  nie wnieśli uwag, a Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium, przewodniczący  przeszedł do głosowania nad przyjęciem następujących uchwał: 

  1. Uchwała Nr 1/2016 o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2015
  2. Uchwała  Nr 2/2016  o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015
  3. Uchwała Nr 3/2016 o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia zarządowi absolutorium
  4. Uchwała Nr 4/2016 o zatwierdzeniu planu pracy i preliminarza na 2016 rok

Walne Zebranie głosowało uchwały pojedynczo, z zachowaniem kolejności i wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie.

W ramach wolnych wniosków Kolega Piotr Łabuz przypomniał, że należy poszerzyć zainteresowanie grobami zmarłych nauczycieli, ponieważ może grozić im likwidacja (np. grób prof. Konopnickiego). Pan Zygmunt Klanowski zaproponował utworzenie „Izby Pamięci Absolwenta”, ponieważ są różne pamiątki, które można wykorzystać, jak również prace absolwentów – poezje, fotografie itp. Należy się zastanowić nad utworzeniem zespołów tematycznych we współpracy ze szkołą. Wnioski te zostały ujęte w protokole Komisji Uchwał i Wniosków, który odczytał przewodniczący Adam Aleksandrowicz.

Na zakończenie prezes podziękował za udział w obradach, owocną dyskusję i życzył zarządowi dalszych sukcesów w pracy. Po części oficjalnej, na Skwerku Absolwenta, odbyło się spotkanie towarzyskie z poczęstunkiem.

W piątek 15 kwietnia b.r. w ramach spotkań z wybitnymi absolwentami I LO w Miliczu gościliśmy w naszej szkole Jarosława Chołodeckiego, który spotkał się z uczniami klasy 1a, 1c, 3a i 3e.

 

Jarosław Chołodecki to absolwent I LO z 1967 r. Z wykształcenia ekonomista i politolog, dziennikarz, założyciel jednej z najpopularniejszych stacji radiowych Polonii w USA, działacz na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, współzałożyciel Fundacji Smolna, organizator corocznych tygodniowych koncertów z okazji urodzin Fryderyka Chopina, właściciel Beck@Breakfeast.

 

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Miliczu, które wraz z Dyrekcją szkoły powróciło do tradycji spotkań z wybitnymi absolwentami Zielonego Liceum. Niezwykły gość wspominał epizody ze swojej nauki w naszej szkole, akcentując wpływ czasu spędzonego w I LO na jego osobowość i drogę życiową. W retrospekcjach z lat szkolnych padły nazwiska nauczycieli, którzy szczególnie zapisali się w pamięci: prof. Ł. Skibińskiej, prof. H. Hass, prof. A. Najsarka, który był wychowawcą p. Jarosława Chołodeckiego, a którego pożegnaliśmy w minionym tygodniu. Ważne miejsce we wspomnieniach z czasów licealnych zajęła edukacja teatralna uczniów oraz ich aktywność w szkolnych inscenizacjach.

Uczestnicy spotkania mogli posłuchać o dalszych losach starszego Kolegi: studiach na Uniwersytecie w Yale (USA), pracy dziennikarza radiowego w Chicago, aktywności lokalnej w Warszawie na ulicy Smolnej, która stała się nową „małą Ojczyzną naszego Gościa.

Jarosław Chołodecki odpowiedał na pytania uczniów, a rada, jaką dał młodszym kolegom, była taka, że należy wierzyć w siebie. Jak pokazują losy absolwenta Zielonego Liceum, sukces jest w zasięgu ręki.
Bierzmy więc przykład!!!