Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

W czwartkowe popołudnie 25 maja bieżącego roku w auli I LO w Miliczu odbyło się spotkanie inaugurujące projekt, którego celem jest utworzenie nowoczesnej Izby Pamięci I LO. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest  długoletni profesor historii w I LO pan Zygmunt Klanowski. 

10


W spotkaniu wzięli udział: zaproszeni goście, członkowie Stowarzyszenia Absolwentów działającego przy I LO w Miliczu, dyrektorzy, nauczyciele, byli absolwenci zielonej szkoły oraz zainteresowana tym projektem społeczność lokalna Milicza i okolic.

16

20


Wszystkich  uczestników spotkania  uroczyście  powitała dyrektor I LO Iwona Lewandowska-Maćkowiak oraz prezes Stowarzyszenia Absolwentów Józef Fedorowski. Przedstawili oni krótki harmonogram prac i działań związanych z utworzeniem nowoczesnej Izby Pamięci w starej stolarni szkolnej I LO.

05


Zaproszeni goście chętnie dyskutowali na temat innowacyjnego  projektu, a inni  z wielkim sentymentem opowiadali o dawnych latach spędzonych w murach zielonego liceum.  Niektórzy zaproszeni goście oraz mieszkańcy Milicza przynieśli  na to spotkanie liczne, bezcenne dla nich pamiątki związane z zielonym liceum – za ich przekazanie  otrzymali pamiątkowy certyfikat oraz podziękowania od pani dyrektor I LO i prezesa Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu.

08

Wszystkim członkom i sympatykom naszego Stowarzyszenia,

a także Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i uczniom I LO w Miliczu

życzymy zdrowia, wyciszenia i refleksji na czas Triduum Paschalnego

oraz wielu radosnych chwil w kręgu rodziny i przyjaciół

podczas świętowania Zmartwychwstania Pańskiego

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu

wielkanoc

23 lutego zmarł, a 2 marca br., na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu został pochowany Zbigniew Fedus – jeden z pierwszych uczniów „Zielonego Liceum” (nr. ewidencyjny 230), nauczyciel, wykładowca akademicki, filolog, tłumacz, autor książek, słowników oraz licznych recenzji i artykułów. Sybirak, którego młodzieńcze lata związane były z Miliczem i Potasznią.

Fedus Zbigniew

Zbigniew Fedus urodził się w 1930 r. w Medwedowcach koło Buczacza i rozpoczął edukację w pobliskich Bertnikach. W 1940 r. wraz z innymi Polakami masowo wywożonymi w głąb ZSRR trafił na Syberię do Kraju Krasnojarskiego. Na nieludzkiej ziemi ukończył cztery lata syberyjskiej „akademii” – wyższych klas nie było – a potem pracował fizycznie przy odgarnianiu śniegu i rąbaniu drewna. Po powrocie w rodzinne strony – wówczas należące już do Ukrainy – był pomocnikiem szofera i kombajnisty, a nawet szewcem – to wielka szkoła życia dla kilkunastoletniego chłopaka, którą opisuje w książce wspomnieniowej „Syberia wryta w pamięć dziecka” (wydanej przez Instytut Zachodni i Ośrodek „Karta” w 1997 r.).

Do Polski 16-letni Zbyszek powrócił wraz z matką i siostrą w 1946 roku i trafił do Chociwla, gdzie odnalazł ich zdemobilizowany z I Armii WP ojciec – zapalony rybak i leśnik. To właśnie ojciec postanowił osiąść ze swoją rodziną w podmilickiej Potaszni, gdzie najął się do pracy w tamtejszym Państwowym Gospodarstwie Rybnym. Fedusowie zamieszkali w rybakówce, gdzie młody Zbyszek spędził najpiękniejsze lata swego – jakże okrutnie odmienionego przez wojnę – dzieciństwa i wczesnej młodości. Początkowe rozdziały wydanej w 2015 r. drugiej części jego wspomnień pt. „Rodzinne korzenie – z Sybiru na Dolny Śląsk” to niezwykle cenny materiał dla każdego, kto interesuje się powojennymi losami Milicza, szczególnie milickiego liceum – opisy pierwszych nauczycieli, organizacji nauczania w splądrowanym przez Rosjan budynku dawnej szkoły, która przez wojenne lata była szpitalem polowym, życia w internacie…

Książka Zbigniewa Fedusa to również ciekawy materiał dla badaczy historii nadbaryckiego rybactwa, gdyż ojciec autora zarządzał prawie 600-hektarowym obszarem stawów kompleksu Potasznia i organizował powojenną gospodarkę rybacką. Znajdziemy w niej wiele ciekawostek, choćby opisy zdobywania karmy dla ryb w czasach powojennej biedy czy polowania na kaczki, jakie zorganizowano na stawach specjalnie dla marszałka Rokossowskiego. Jednak znacznie ciekawszą od „czerwonego marszałka” postacią, która regularnie odwiedzała rybakówkę Fedusów, był przyjaciel ojca p. Zbigniewa jeszcze z czasów przedwojennych – Włodzimierz Puchalski, jeden z najwybitniejszych polskich fotografów przyrody, autor książek i filmów przyrodniczych. Młody Zbyszek towarzyszył niejednemu ujęciu kręconego na milickich stawach filmu „Ptasia Wyspa”, a Włodzimierz Puchalski uwiecznił na zdjęciach wiele scen z życia codziennego rodziny Fedusów, które ilustrują tę niezwykłą książkę.

Ówczesne realia polityczne sprawiły, że Zbigniew Fedus nie zdawał matury w Miliczu, lecz w Bydgoszczy. Po maturze otrzymał trzyletni nakaz pracy w Liceum Pedagogicznym we Wrocławiu, a potem ukończył Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez większość zawodowego życia pracował jako rusycysta we wrocławskich szkołach i Studium Języków Obcych AWF we Wrocławiu, którym potem kierował. Był zapalonym leksykografem i aktorem słowników sportowych rosyjsko-polskich, filatelistą, wędkarzem, fotografikiem, pisał artykuły do prasy polonijnej. Działał w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Związku Sybiraków i Stowarzyszeniu Dziennikarzy RP. Otrzymał wiele nagród odznaczeń: m.in. Srebrną i Złotą Odznakę za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego, Brązową Honorową Odznakę Polskiego Związku Filatelistów, Srebrną Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Honorową Odznakę Sybiraka, Krzyż Zesłańców Sybiru, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał nagrodę za reportaż „Na oceanie bezprawia” w konkursie zorganizowanym przez Organizacje Polonijne Prasy, Radia i Telewizji Metropolii Nowojorskiej. Miał status osoby represjonowanej.

 Z milickim liceum pozostawał w kontakcie – uczestniczył w 2000 r. w jubileuszu 55-lecia Szkoły, a na jubileusz jej 70-lecia przesłał wraz z dedykacją powojenną część swoich wydanych właśnie wspomnień. Niestety, stan zdrowia nie pozwolił już pojawić mu się osobiście. Pozostaje nam głęboki żal, że nie było nam dane porozmawiać ze Zbigniewem Fedusem. Jego wspomnienia wzbogaciłyby nie tylko opowieść biograficzną o Bolesławie Zajiczku, z którym chodził do klasy, a przez miesiąc mieszkał u jego rodziców na stancji, lecz także stałyby się ważnym materiałem do przygotowywanej przez nasze Stowarzyszenie publikacji o pierwszych absolwentach „Zielonej Szkoły”. Odchodzą niezwykli ludzie pamiętający niezwykłe czasy. Dołożymy starań, by oba tomy wspomnień śp. Zbigniewa Fedusa znalazły się w milickiej bibliotece i służyły jako źródło wiedzy o dawnym Miliczu kolejnym pokoleniom.

W środę 15 marca 2017 roku członkowie Zarządu SA I LO spotkali się z dyrektor I LO Iwoną Lewandowską-Maćkowiak, zastępcą dyrektora Marzeną Rokitą oraz nauczycielkami I LO: Beatą Jaskulską, Magdaleną Dudą i Wiesławą Besz.

ab4

Spotkanie dotyczyło realizacji projektu utworzenia Izby Pamięci Absolwenta I LO, a rozpoczął je przes Zarządu Józef Fedorowski, który przedstawił wstępne ustalenia dotyczace tego projektu. W spotkaniu uczestniczył również pomysłodawca Izby Pamięci, były nauczyciel I LO Pan Zygmunt Klanowski, który opowiedział, jak zrodził się pomysł i że podobna Izba z powodzeniem funkcjonuje w Koninie.

ab1

Dyrektor Iwona Lewandowska-Mackowiak stwierdziła, że najważniejszy jest remont pomieszczeń, które mają być przeznaczone na ten cel, bo wiąże się on z największymi wydatkami. Dodała również, że Izba nie powinna być miejsce martwym - muzeum, lecz miejscem interaktywnym, w którym ciagle coś się dzieje.

ab3

Uczestnicy powołali do życia Grupę Roboczą, ustalili termin otwartego spotkania dla wszystkich zainteresowanych projektem i chcących oddać pamiątki do Izby na dzień 25 maja br, godz. 18:00 w Auli I LO. Wizytowano również pomieszczenie proponowane przez dyrekcję na siedzibę Izby Pamięci Absolwenta, z którego pochodzą zamieszczone zdjęcia.

10 stycznia w restauracji Libero odbyło się noworoczne spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu, które stało się już tradycją SALO.

Na zebraniu byli obecni: prezes Zarządu Józef Fedorowski oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej: Barbara Suwalska, Janina Łozińska, Adam Aleksandrowicz, Magdalena Fortuniak, Małgorzata Posacka, Damian Stachowiak, Henryka Skrzynecka, Jolanta Hentschke-Wolniewicz oraz Zygmunt i Elżbieta Klanowscy.

Po powitaniu uczestników spotkania prezes Stowarzyszenia Absolwentów Józef Fedorowski podsumował działalność Stowarzyszenia w 2016 r., zaznaczając, że rok ten nie obfitował w znaczące wydarzenia. Zarząd realizował zadania, które rokrocznie ujęte są w planach pracy Stowarzyszenia, a mianowicie: współpraę z Dyrekcją LO, udział w imprezach szkolnych, fundowanie nagród dla wyróżniających się absolwentów, organizacja spotkań z wybitnymi absolwentami (w tym roku 16 kwietnia z Jarosławem Chołodeckim), porządkowanie grobów nauczycieli, aktualizowanie witryny stowarzyszenia i profilu Facebook.

Do ważniejszych wydarzenia należy zaliczyć wrześniowe spotkanie Zarządu z Dyrekcją, na którym przyjęto decyzję o utworzeniu Izby Pamięci Absolwenta. Pomysł ten przedstawił na kol. Zygmunt Klanowski na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia. O planach utworzenia Izby Pamięci ukazały się informacje w mediach, podobnie jak o dodruku książki „Druh Bolek. Opowieść biograficzna”, który udało się zrealizować we wrześniu 2016 r. w liczbie 250 egz.

Prezes Fedorowski podziękował członkom zarządu i aktywnym członkom Stowarzyszenia za zaangażowanie w pracy oraz złożył życzenia noworoczne. Podczas dyskusji na temat planu pracy i zadań w 2017 r. podkreślano konieczność kontynuowania prac dot. utworzenia Izby Pamięci Absolwenta. Zaplanowano spotkanie z Dyrekcją w celu powołania roboczego Komitetu Utworzenia Izby Pamięci Absolwenta, a potem spotkanie w szerszym gronie z nauczycielami, absolwentami i osobami, które chcą wesprzeć naszą inicjatywę. Również ważnym zadaniem powinno być zorganizowanie kolejnego spotkania promocyjnego publikacji „Druh Bolek.Opowieść biograficzna” oraz dalsza aktywizacja witryny SA i profilu Facebook. Po omówieniu aktualnych spraw zebranie przerodziło się w noworoczne spotkanie w przyjacielskim gronie, pełne żartów i wspomnień ze szkolnej ławy.