Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

W poniedziałek 20 listopada w sali muzycznej I LO w Miliczu odbyło się kolejne spotkanie uczniów I LO z absolwentem Zielonego Liceum Panem Profesorem Jerzym Juchnowskim w ramach cyklu spotkań z wybitnymi absolwentami, organizowanych przez Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Miliczu i Dyrekcję I LO im. Armii Krajowej w Miliczu.

salo1

Prof. Jerzy Juchnowski po ukończeniu w 1975 roku studiów historycznych na Uniwersytecie Wrocławskim został pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Społecznych UWr, w latach 2002-2007 był prodziekanem, a do 2016 roku dziekanem tego Wydziału. Dodatkowym przyczynkiem do tego spotkania było uczczenie 40-lecia pracy i działalności naukowej Profesora, który podzielił się z uczniami między innymi swoimi wspomnieniami z czasu nauki w Zielonym Liceum - komplementował lekcje historii z obecnym na spotkaniu Zygmuntem Klanowskim byłym nauczycielem historii w I LO.

salo22

W spotkaniu uczestniczyło 50 licealistów, Dyrektor I LO Iwona Lewandowska - Maćkowiak, nauczyciele Renata Moczulska, Beata Jaskulska i Marzena Rokita, Przezes SA I LO Józef Fedorowski oraz przedstawiciele Zarządu SA I LO Nina Łozińska i Damian Stachowiak. Prezentowane zdjęcia wykonała Pani Agnieszka Jezierska, redaktorka Głosu Milicza.

salo33

W środę 18 października 2017 r. odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu. Zarząd omawiał sprawy związane z bieżącą działalnością. W spotkaniu uczestniczył były nauczyciel I LO i pomysłodawca stworzenia "Izby Pamięci" Pan Zygmunt Klanowski, który przekazał wiele ciekawych pamiątek do powstającej Izby (na zdjęciu Pan Z. Klanowski przekazuje historyczne dokumenty Prezesowi Zarządu, Panu Józefowi Federowskiemu). Do Zarządu dotarły również historyczne dokumenty i zdjęcia przekazane przez Pana Maksymiliana Hanysza, wieloletniego nauczyciela chemii w I LO.

 

salo4

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 24 czerwca o godz. 11 w sali muzycznej I LO w Miliczu. Porządek zebrania zakłada między innymi: sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok, omówienie i przyjęcie planu działania na 2017 rok, nieformalne spotkanie przy grilu.

k

W sobotę 24 czerwca Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absowentów I LO w Miliczu przyjęło sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za 2016 rok i zatwierdziło plan działania Zarządu na 2017 rok. Na zebraniu byli obezcni członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ci członkowie Stowarzyszenia, którzy obserwują i wspierają nasze działania, służąc radą i pomocą. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w ubiegłym roku odczyteła prezes Józef Fedorowski, a sprawozdanie finansowe złorzyła skarbnik Janina Łozińska. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium.

walne1

Najważniejszym celem działania Stowarzyszenie w 2017 roku będzie realizacja projektu Izby Pamięci "Ocalić od zapomnienia": propagowanie tego projektu w tym opracowanie ulotki informacyjnej, zbieranie pamiątek, pomoc w przygotowaniu kosztorysu remontu pomieszczeń izby. Ponadto będziemy promować książkę "Druh Bolek. Opowieść biograficzna", tradycyjnie zajmować się wsparciem szkoły (I LO) w przygotowaniu nagród dla najlepszych absolwentów, organizacją spotkań młodzieży z wybitnymi absolwentami I LO, zbieraniem materiałów do zbiorowej biografii wybitnych absolwentów, opieką nad grobami zmarłych nauczycieli I LO. Po oficjalnej części, członkowie Stowarzyszenia kontynuowali dyskusję przy grilu na Skwerze Absolwenta, czyli pod kasztanami. Zapraszamy chętnych do współpracy.

walne2

izba pam 25 maja 2017