Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

 

       Fragment z okolicznościowego wiersza (przytoczonego w całości poniżej): „...dopóki życie trwa/ każdą chwilą się ciesz...”, niczym motto przyświecał spotkaniu po 53 latach od matury w 1965 r., przybyłym absolwentom I LO w Miliczu, koleżankom i kolegom z klas XIc i XId, jak również zaproszonym gościom.

       Swoją obecnością zaszczycili nas: nasza pani od wf – prof. Lucyna Kiełbińska (sympatyczne zaskoczenie dzięki córce, która przywiozła ją z Wrocławia), nauczyciel chemii (można powiedzieć, że się uparł, żeby nas jej nauczyć) – prof. Maksymilian Hanysz z małżonką Anną oraz nauczyciel historii i wychowawca klasy XIc – prof. Zygmunt Klanowski, który zarówno w 2011 r. jak i teraz był głównym inicjatorem naszego małego zjazdu. Niestety,  zabrakło wśród nas wychowawcy kl. XI d prof. Adama Najsarka, który zmarł w 2016r. Nie było też  prof. Romana Brzuszka (odszedł w 2015r.).

          Koleżanek i kolegów, którzy z różnych stron Polski zadeklarowali chęć spotkania się było w sumie 20, przybyło 19 osób. Z klasy XIc miło było spotkać: Jerzego Czajkę, Piotra Dębskiego, Jolantę Hentschke (Wolniewicz), Marię Klejewską (Szczepaniak), Jana Kwietnia, Annę Milian, Józefę Piśniak (Tomaszewską), Józefa Rosowskiego, Franciszka Seredyńskiego i Krystynę Szczuraszek (Wasilewską). Z powodu choroby nie dojechał Kazimierz Wiśniowski. Klasa XId stawiła się w składzie: Adam Aleksandrowicz, Janina Drozdowska (Łozińska), Władysław Nowostawski, Włodzimierz Sarnowski, Stanisława Witkowska (Cierpka), Jeremi Wojtkiewicz, Teresa Wróbel (Bartnicka), Jan Wybierała i Elżbieta Zimna (Czechowska).

           Spotkanie  rozpoczęło się o godzinie 11.00 Mszą Świętą w kościele pw. św. Michała Archanioła w Miliczu. Po mszy uczestnicy spacerkiem przez Milicz przeszli do Zielonego Liceum, gdzie zebrali się wszyscy w salce muzycznej (przy auli). Wzajemne „rozpoznawanie się”, powitania i uściski zajęły sporo czasu. Na wstępie wierszem i ciepłymi słowami koleżanka Łozińska powitała wszystkich zebranych, dziękując za przybycie oraz poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych koleżanek i kolegów, a także nieżyjących już dyrektorów i nauczycieli naszej szkoły. Dla porządku należało sprawdzić listy obecności obu klas – obowiązek spadł na jedynego z naszych wychowawców czyli Zygmunta Klanowskiego. Uczynił to chętnie, przy okazji opowiadając zabawne historie i komentując niektóre sytuacje. Udzieliło się to i prof. Kiełbińskiej i prof. Hanyszowi, którzy również podzielili się z nami wspomnieniami z wielu lat pracy w tejże szkole (prof. Hanysz – 42 lata !).

            W naszym wieku czas chyba szybciej płynie. Po kilku wypowiedziach absolwentów ( a chciałoby się o wiele więcej), krótkim przypominaniu sobie szkoły (łącznie z wejściem na wieżę), okazało się, że już przyszła pora uroczystego obiadu, przygotowanego na nasze zamówienie w PCEiPP. Po obiedzie jeszcze obowiązkowo grupowe zdjęcie, później odwiedzenie niektórych grobów nauczycieli i zapalenie symbolicznego znicza pod krzyżem na cmentarzu. Chwila oddechu – trochę czasu wolnego - każdy we własnym zakresie. O 18.00 ponownie spotkaliśmy się w sali  PCEiPP, gdzie rozmowy oraz biesiada przy dobrej konsumpcji i muzyce trwała dopóki nam pozwolono.

       Atmosfera całego spotkania, zdaniem uczestników, była na tyle sympatyczna i w żaden sposób niewymuszona, iż niektórzy już nazajutrz pytali kiedy następne. Organizacji spotkania podjęli się (podobnie jak w 2011r.): Adam Aleksandrowicz i Nina Łozińska oraz Jan Kwiecień i Józef Rosowski.

           I jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie: prof. Zygmunt Klanowski wystąpił z inicjatywą posadzenia dębu absolwenta na terenie szkoły, w miejscu wskazanym przez dyrekcję, dla uczczenia 100 lecia odzyskania niepodległości Polski, co uczestnicy spotkania przyjęli jednomyślnie. Realizacją pomysłu zajmie się Zarząd  Stowarzyszenia Absolwentów I LO w porozumieniu z dyrekcją liceum.

                                                                                                                                                                                                                    Nina Łozińska

 

zjazd1

                                              Dopóki życie trwa                                                        

                                           każdą chwilą się ciesz                                                  

                                          ono szybko umyka                                                   

więc śpiesz się śpiesz    

 

spotkajmy się raz jeszcze

może się uda dwa    

                                                        fajnie że ty jesteś                                                           

i że jestem ja     

                                                           

tylu naszych już nie ma

                                           odeszli w inny świat                                                     

                                     a my życiem się cieszmy                                              

                                             chociaż przybywa lat                                                    

 

zapomnij że coś boli

pomyśl że wszystko gra

bo wciąż jesteś jeszcze

i też jestem ja

 

byliśmy kiedyś młodzi

mieliśmy wiele szans

nieważne coś osiągnął

ważne że życie trwa

 

świat taki piękny jest

ludzie nie wszyscy źli

pamiętajmy dobre chwile

i ja i ty i my

                                                

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu wsparł VII Rajd Druha Bolka, fundując nagrody w konkursie wiedzy o biografii Druha. Dzięki uprzejmości Organizatorów członkowie Zarządu - prezes Józef Fedorowski, Adam Aleksandrowicz i Magdalena Fortuniak pojawili się na podsumowaniu Rajdu i poprowadzili konkurs, jednocześnie promując wydaną przez Stowarzyszenie książkę Marcina Ziętkiewicza "Druh Bolek. Opowieść biograficzna".. Do rywalizacji stanęło ośmiu kandydatów, pytania były trudne, a najwięcej punktów zdobyły: Jolanta Wybierała, Katarzyna Potocka i Marta Kamińska. Serdecznie gratulujemy!
 
b
bol4
bol2
bol3
bol5
 
 
 
 
 

Aż trudno uwierzyć, że nie zjawi się już na naszym czerwcowym walnym zebraniu Stowarzyszenia Absolwentów, a później nie zasiądzie pod kasztanami na skwerze absolwenta, który z takim entuzjazmem i niekłamaną radością otworzyła podczas ostatniego Jubileuszu 70-lecia szkoły w październiku 2015 roku. Mamy w pamięci radość, z jaką przemawiała ze sceny auli, wspominając swoje szkolne lata, które - mimo upływu lat - w jej ustach na zawsze pozostały zielone. Obiecała wtedy, że na następnym zjeździe zjawi się obowiązkowo. I pewnie się zjawi, bo nigdy nie zawiodła… Na pewno będzie wtedy z nami przemierzać szkolne korytarze, rozdawać wszystkim swój promienny uśmiech, a w tle będą pobrzmiewać jej srebrne bransoletki, atrybut kobiecości, którym imponowała małej Gosi wpatrzonej w piękną ciocię Jadzię.

Nie mogliśmy się nadziwić entuzjazmowi i zapałowi, z jakimi chłonęła życie, i to od najmłodszych lat, o czym pisała w wydanych przez Stowarzyszenie wspomnieniach („Zielona szkoła w mojej pamięci”), jak i tych ostatnich, których byliśmy świadkami. Zawsze z sercem dla swojej milickiej szkoły, z darem pamięci o tych, którzy ją po wojnie dla Niej i z Nią współtworzyli: dyrektorze Dąbrowskim i jego żonie Klarze, kolegach i koleżankach, których nazwiska często powracały: Łucji Skibińskiej, Irenie Michalak, Izabeli Trzcińskiej, Stanisławie Pilikowskim, Józefie Plewce, Czesiu Lewowickim, Aleksandrze Bartosiku, Tadeuszu Flisowskim, Bolku i Franku Zajiczkach. Młodzieńcza bliskość z tymi ostatnimi powróciła echem w publikacji ”Druh Bolek. Opowieść biograficzna”, w której w pastelowych barwach maluje się ich wspólne złoczowskie dzieciństwo. Dumna Mama oraz Babcia, która zapoczątkowała wielopokoleniową tradycję absolwencką rodziny Taterków w I Liceum Ogólnokształcącym w Miliczu. Sama wracała i nauczyła też młodsze pokolenia, że trzeba wracać. I oni wracają…

Mimo żalu rozstania, żegnamy Ją z radością, wiedząc, że czekają na Nią ci, którzy przed Nią opuścili milicką ziemię: jej drużyna harcerska, która znów ma swoją zastępową - Wiśkę, jej koledzy ze Złoczowa, z którymi znów podziwia pełne ważek łąki i rozłożystą jabłoń, w której koronach zasiada i zajada razem z Bolkiem i Frankiem ulubione śliwki węgierki, jej koledzy ze Stowarzyszenia, Wili Maniów i Piotrek Łabuz, z którymi pod rękę odchodzi spod pełnych wiosennych pąków kasztanów, oglądając się dyskretnie na swoją piękną zieloną szkołę, Jej szkołę…

 

jub3

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 09 czerwca 2018 r. /sobota/ o godz. 11:00  w sali muzycznej liceum.

Porządek zebrania

 1.      Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego ważności.  
 2.      Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3.      Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 4.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5.     Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2017 r.
 6.     Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2017 r.
 7.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
 8.     Plan działania i preliminarz finansowy na 2018 r.
 9.     Podjęcie uchwał.
 10.     Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 11.     Zakończenie Walnego Zebrania.

 

         W przypadku braku kworum ustala się drugi termin Walnego Zebrania na godz. 11:30 w tym samym miejscu.

                                                                                                                        PREZES ZARZĄDU

                                                                                                                                   Józef Fedorowski

salo2018