Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

W ostatnich tygodniach Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu (SA I LO) podsumowało swoją działalność w 2018 roku, zaplanowało pracę na kolejny rok i dokonało wyboru nowych władz. W dniu 14 czerwca br. członkowie Stowarzyszenia na swoim Walnym Zebraniu wysłuchali sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok przedstawionego przez prezesa Józefa Fedorowskiego, sprawozdania finansowego zaprezentowanego przez skarbnik Ninę Łozińską, sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawionego przez Panią Henrykę Skrzynecką oraz informacji Sądu Koleżeńskiego przedłożonej przez Pana Ryszarda Sławińskiego. Następnie zebrani wysłuchali planu pracy Stowarzyszenia na 2019 rok, przedstawionego przez prezesa, oraz preliminarza finansowego opracowanego przez Panią skarbnik. Po dyskusji na temat zaprezentowanych dokumentów zebrani przystąpili do wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Prezesem SA I LO na kolejną kadencję wybrany został Damian Stachowiak, do Zarządu Stowarzyszenia wybrane zostały panie: Magdalena Fortuniak, Janina Łozińska, Małgorzata Posacka, Jadwiga Teresa Stępień, Barbara Suwalska, oraz panowie: Adam Aleksandrowicz oraz ustępujący prezes Józef Federowski. Do Komisji Rewizyjnej wybrane zostały panie: Jolanta Hentschke-Wolniewicz, Elżbieta Klanowska i Henryka Skrzynecka (dyrektor I LO w latach 1999-2009). Do Sądu Koleżeńskiego wybrano panów: Jerzego Juchnowskiego (profesor Uniwersytetu Wrocławskiego) i Ryszarda Sławińskiego (senator RP IV i V kadencji). W porównaniu w poprzednią kadencją skład Zarządu powiększył się o Panią Jadwigę Teresę Stępień. Obecni na Walnym Zebraniu członkowie Stowarzyszenia podjęli stosowne uchwały i kwitujące działalność Stowarzyszenia w 2018 roku, przyjmujące skład nowych władz i wyznaczające kierunki działania na następne miesiące.

W kolejnych dniach, w wyniku wewnętrznych ustaleń, członkowie wybranych na Walnym Zebraniu podmiotów statutowych Stowarzyszenia dokonali podziału obowiązków i funkcji. przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Jolanta Hentschke-Wolniewicz, a szefem Sądu Koleżeńskiego – Ryszard Sławiński. Zarząd SA I LO, na swoim pierwszym po wyborach zebraniu, które odbyło się 17 lipca br., powołał na wiceprezesa Józefa Fedorowskiego, na sekretarza Barbarę Suwalską, a na skarbnika – Janinę Łozińską.

IMG 8113wybrane

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Członków, które odbędzie się 14 czerwca 2019 r. /piątek/ o godz. 16.00 w budynku Liceum.

Porządek zebrania

1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego ważności.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok oraz za kadencję.

6. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2018 rok.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w  2018 roku.

8. Informacja Sądu Koleżeńskiego.

9. Plan działania i preliminarz finansowy na 2019 rok.

10. Dyskusja.

11. Wybory Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

12. Podjęcie uchwał.

13. Sprawy różne i wolne wnioski.

14. Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków.

15. Zakończenie Walnego Zebrania.

        W przypadku braku kworum ustala się drugi termin Walnego Zebrania

        na godz. 16.30 w tym samym miejscu.Zarząd Stowarzyszenia

Noworoczne spotkanie Zarządu Stowarzyszenia w poszerzonym składzie odbyło się we wtorek 15 stycznia w Naszej Karczmie. Zebrani złożyli sobie noworoczne życzenia i miłej atmosferze rozmawiali o sprawach Stowarzyszenia, między innymi o Izbie Pamięci Absolwenta, sprzedaży książki o Druku Bolku, planach dalszej działalności. Perełką spotkania była prezentacja kilku najnowszych wierszy w wykonaniu autorki Koleżanki Niny. Zarząd Stowarzyszenia składa wszystkim członkom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

 

easter

Niech blask betlejemskiego światła

opromieni Wasze serca, niosąc miłość i pokój,

a puste miejsce przy stole

zapełnią ukochani i wyczekiwani bliscy…

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

wszystkim sympatykom i członkom naszego Stowarzyszenia

oraz Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i uczniom I LO w Miliczu

życzymy zdrowia, miłości i pokoju,

a w Nowym 2019 r. wszelkiej pomyślności!

candle 930971 960 720

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu