Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

W sobotę 24 czerwca Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absowentów I LO w Miliczu przyjęło sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za 2016 rok i zatwierdziło plan działania Zarządu na 2017 rok. Na zebraniu byli obezcni członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ci członkowie Stowarzyszenia, którzy obserwują i wspierają nasze działania, służąc radą i pomocą. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w ubiegłym roku odczyteła prezes Józef Fedorowski, a sprawozdanie finansowe złorzyła skarbnik Janina Łozińska. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium.

walne1

Najważniejszym celem działania Stowarzyszenie w 2017 roku będzie realizacja projektu Izby Pamięci "Ocalić od zapomnienia": propagowanie tego projektu w tym opracowanie ulotki informacyjnej, zbieranie pamiątek, pomoc w przygotowaniu kosztorysu remontu pomieszczeń izby. Ponadto będziemy promować książkę "Druh Bolek. Opowieść biograficzna", tradycyjnie zajmować się wsparciem szkoły (I LO) w przygotowaniu nagród dla najlepszych absolwentów, organizacją spotkań młodzieży z wybitnymi absolwentami I LO, zbieraniem materiałów do zbiorowej biografii wybitnych absolwentów, opieką nad grobami zmarłych nauczycieli I LO. Po oficjalnej części, członkowie Stowarzyszenia kontynuowali dyskusję przy grilu na Skwerze Absolwenta, czyli pod kasztanami. Zapraszamy chętnych do współpracy.

walne2