Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

10 stycznia w restauracji Libero odbyło się noworoczne spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu, które stało się już tradycją SALO.

Na zebraniu byli obecni: prezes Zarządu Józef Fedorowski oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej: Barbara Suwalska, Janina Łozińska, Adam Aleksandrowicz, Magdalena Fortuniak, Małgorzata Posacka, Damian Stachowiak, Henryka Skrzynecka, Jolanta Hentschke-Wolniewicz oraz Zygmunt i Elżbieta Klanowscy.

Po powitaniu uczestników spotkania prezes Stowarzyszenia Absolwentów Józef Fedorowski podsumował działalność Stowarzyszenia w 2016 r., zaznaczając, że rok ten nie obfitował w znaczące wydarzenia. Zarząd realizował zadania, które rokrocznie ujęte są w planach pracy Stowarzyszenia, a mianowicie: współpraę z Dyrekcją LO, udział w imprezach szkolnych, fundowanie nagród dla wyróżniających się absolwentów, organizacja spotkań z wybitnymi absolwentami (w tym roku 16 kwietnia z Jarosławem Chołodeckim), porządkowanie grobów nauczycieli, aktualizowanie witryny stowarzyszenia i profilu Facebook.

Do ważniejszych wydarzenia należy zaliczyć wrześniowe spotkanie Zarządu z Dyrekcją, na którym przyjęto decyzję o utworzeniu Izby Pamięci Absolwenta. Pomysł ten przedstawił na kol. Zygmunt Klanowski na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia. O planach utworzenia Izby Pamięci ukazały się informacje w mediach, podobnie jak o dodruku książki „Druh Bolek. Opowieść biograficzna”, który udało się zrealizować we wrześniu 2016 r. w liczbie 250 egz.

Prezes Fedorowski podziękował członkom zarządu i aktywnym członkom Stowarzyszenia za zaangażowanie w pracy oraz złożył życzenia noworoczne. Podczas dyskusji na temat planu pracy i zadań w 2017 r. podkreślano konieczność kontynuowania prac dot. utworzenia Izby Pamięci Absolwenta. Zaplanowano spotkanie z Dyrekcją w celu powołania roboczego Komitetu Utworzenia Izby Pamięci Absolwenta, a potem spotkanie w szerszym gronie z nauczycielami, absolwentami i osobami, które chcą wesprzeć naszą inicjatywę. Również ważnym zadaniem powinno być zorganizowanie kolejnego spotkania promocyjnego publikacji „Druh Bolek.Opowieść biograficzna” oraz dalsza aktywizacja witryny SA i profilu Facebook. Po omówieniu aktualnych spraw zebranie przerodziło się w noworoczne spotkanie w przyjacielskim gronie, pełne żartów i wspomnień ze szkolnej ławy.