Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

We wtorek 12 stycznia 2015 r. w restauracji Libero odbyło się spotkanie noworoczne władz Stowarzyszenia. Przybyłych członków stowarzyszenia (Henrykę Skrzynecką, Jolantę Hentschke-Wolniewicz, Janinę Łozińską, Adama Aleksandrowicza, Magdalenę Fortuniak, Małgorzatę Posacką i Barbarę Suwalską) serdecznie powitał prezes stowarzyszenia Józef Fedorowski. W krótkim wystąpieniu prezes przypomniał ważne wydarzenia w 2015 r.:

  • 30 maja 2015 r. – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu;
  • współudział w organizacji obchodów Jubileuszu 70-lecja Liceum połączonego ze    Zjazdem Absolwentów, który odbył się 10 października 2015 r.
  • przygotowanie i wydanie książki „Druh Bolek. Opowieść biograficzna”. Jej prezentacja odbyła się podczas Zjazdu Absolwentów 10 października 2015 r.
  •  23 października 2015 r. – uroczysta promocja publikacji stowarzyszenia z udziałem autora książki Marcinem Ziętkiewiczem, osób, których wspomnienia o Druhu znalazły się w książce, oraz sponsorów i darczyńców. Spotkanie odbyło się w Kreatywnym Ośrodku Multifunkcyjnym w Miliczu.
  • 20 listopada 2015 r. – Spotkanie z autorem książki i przedstawicielami stowarzyszenia, które odbyło się w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim.

Na zakończenie podsumowania wydarzeń minionego roku prezes podkreślił, że był to rok bardzo udany dla Stowarzyszenia. Podziękował wszystkim za pracę na rzecz Stowarzyszenia oraz życzył zarządowi dalszych sukcesów wydawniczych, a wszystkim powodzenia w pracy i pomyślności w życiu osobistym w nowym 2016 roku. Dalsza część spotkania upłynęła na rozmowach i dyskusjach na temat zadań na bieżący rok.