Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

W sobotę 30 maja w Sali muzycznej I LO im. Armii Krajowej odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu.

h

Prezes Stowarzyszenia Józef Fedorowski serdecznie przywitał przybyłych na zebranie członków Stowarzyszenia oraz dyrektor I LO Iwonę Lewandowską-Maćkowiak. 

a

  Wśród obecnych na sali znaleźli się członkowie Zarządu SA, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz członkowie Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia. Zebranie prowadziła Magdalena Fortuniak, protokołowała Barbara Suwalska, a do komisji uchwał i wniosków powołano Wandę Wiśniewską, Damiana Stachowiaka i Ryszarda Sławińskiego (przewodniczący komisji).

b

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w roku 2014 przedstawił prezes Józef Fedorowski, a sprawozdanie finansowe – skarbnik Janina Łozińska. Po krótkiej dyskusji podsumowujący ubiegły rok głos zabrała dyrektor I LO w Miliczu Iwona Lewandowska-Maćkowiak, dziękując Członkom Stowarzyszenia za wspieranie szkoły, szczególnie za przekazywanie książek i funduszy na nagrody dla uczniów.

e

Pani dyrektor zapewniła o chęci aktywnej współpracy ze stowarzyszeniem i wyraziła nadzieję, że wspólnie uda się wznowić cykl spotkań z wybitnymi absolwentami LO, które stowarzyszenie zainicjowało.

f

Następnie głos ponownie zabrali prezes Józef Fedorowski i skarbnik Janina Łozińska, przedstawiając plan działań i preliminarz na 2015 rok. Najważniejszym nadchodzącym wydarzeniem będzie 70-lecie I LO, na który stowarzyszenie przygotowuje publikację o druhu Bolesławie Zajiczku.

Na zebraniu przyjęto następujące uchwały:

Nr 1/2015w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.;

Nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014 r.;

Nr 3/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia Zarządowi absolutorium;

Nr 4/2015 w sprawie zatwierdzenia planu działań zarządu i preliminarza na 2015 r.

Zarząd wystąpił z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego SA w uznaniu za zaangażowanie w powstanie i rozwój Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu następującym osobom:

- Jarosławowi Chołodeckiemu,

- Zygmuntowi Klanowskiemu,

- Bogusławowi Szyszce,

- Tomaszowi Wielickiemu.

Wniosek przyjęto w formie uchwały Nr 5/2015 o nadanie godności Członka Honorowego SA I LO w Miliczu. Podczas dyskusji omówiono stan przygotowań publikacji o druhu Bolku oraz zaapelowano, by powiadamiać wszystkich absolwentów o zbliżającym się jubileuszu szkoły.

Również z sali padły inne wnioski dotyczące organizacji zjazdu absolwentów, które zostały ujęte w protokole Komisji Uchwał i Wniosków.

Protokół Komisji odczytał przewodniczący Ryszard Sławiński.

g

Pięknym akcentem obrad był prezent w formie książki „Chopin Żychliński”, do biblioteki Stowarzyszenia, który wręczył prezesowi autor publikacji Ryszard Sławiński - prezes Koła Towarzystwa Przyjaciół Chopina w Żychlinie.