Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

Kolejne posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu odbyły się w dniach 14 i 28 października 2014 r. Głównym tematem tych spotkań były sprawy dotyczące   przygotowania i organizacji walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego  Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu i małego jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia.

Zarząd omówił i zatwierdził: sprawozdanie  zarządu z działalności za rok 2013, sprawozdanie finansowe za rok 2013, sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za okres kadencji (2009 – 2014). Również została ustalona forma upamiętnienia małego jubileuszu stowarzyszenia.

 Zarząd zapoznał się z informacją na temat zaawansowania prac nad publikacją biografii druha Bolesława Zajiczka.

Przed Walnym zebraniem Zarząd uporządkował sprawy członkostwa. Podjęto uchwałę nr 2/10/2014 o skreśleniu z listy członków stowarzyszenia 1 osobę (po informacji o śmierci) oraz przyjęciu w poczet członków towarzyszenia jedną osobę.

Do zobaczenia na Walnym Zebraniu