Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

W ostatnich tygodniach Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu (SA I LO) podsumowało swoją działalność w 2018 roku, zaplanowało pracę na kolejny rok i dokonało wyboru nowych władz. W dniu 14 czerwca br. członkowie Stowarzyszenia na swoim Walnym Zebraniu wysłuchali sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok przedstawionego przez prezesa Józefa Fedorowskiego, sprawozdania finansowego zaprezentowanego przez skarbnik Ninę Łozińską, sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawionego przez Panią Henrykę Skrzynecką oraz informacji Sądu Koleżeńskiego przedłożonej przez Pana Ryszarda Sławińskiego. Następnie zebrani wysłuchali planu pracy Stowarzyszenia na 2019 rok, przedstawionego przez prezesa, oraz preliminarza finansowego opracowanego przez Panią skarbnik. Po dyskusji na temat zaprezentowanych dokumentów zebrani przystąpili do wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Prezesem SA I LO na kolejną kadencję wybrany został Damian Stachowiak, do Zarządu Stowarzyszenia wybrane zostały panie: Magdalena Fortuniak, Janina Łozińska, Małgorzata Posacka, Jadwiga Teresa Stępień, Barbara Suwalska, oraz panowie: Adam Aleksandrowicz oraz ustępujący prezes Józef Federowski. Do Komisji Rewizyjnej wybrane zostały panie: Jolanta Hentschke-Wolniewicz, Elżbieta Klanowska i Henryka Skrzynecka (dyrektor I LO w latach 1999-2009). Do Sądu Koleżeńskiego wybrano panów: Jerzego Juchnowskiego (profesor Uniwersytetu Wrocławskiego) i Ryszarda Sławińskiego (senator RP IV i V kadencji). W porównaniu w poprzednią kadencją skład Zarządu powiększył się o Panią Jadwigę Teresę Stępień. Obecni na Walnym Zebraniu członkowie Stowarzyszenia podjęli stosowne uchwały i kwitujące działalność Stowarzyszenia w 2018 roku, przyjmujące skład nowych władz i wyznaczające kierunki działania na następne miesiące.

W kolejnych dniach, w wyniku wewnętrznych ustaleń, członkowie wybranych na Walnym Zebraniu podmiotów statutowych Stowarzyszenia dokonali podziału obowiązków i funkcji. przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Jolanta Hentschke-Wolniewicz, a szefem Sądu Koleżeńskiego – Ryszard Sławiński. Zarząd SA I LO, na swoim pierwszym po wyborach zebraniu, które odbyło się 17 lipca br., powołał na wiceprezesa Józefa Fedorowskiego, na sekretarza Barbarę Suwalską, a na skarbnika – Janinę Łozińską.

IMG 8113wybrane